16. listopadu

Svaté Gertrudy panny, jejíž narození pro nebe se připomíná následující dne.

V Edinburgu ve Skotsku svaté Markéty vdovy, skotské královny, proslulé svou dobročinností vůči chudým a dobrovolnou chudobou. Její svátek se slaví 10. června.

V Africe svatých mučedníků Rufina, Marka, Valérla a druhů.

Téhož dne svatých mučedníků Elpidia , Marcela, Eustochia a jejich druhů, z nichž Elpidio, který patřil k senátorskému řádu a v přítomnosti Juliána Apostaty vyznával křesťanskou víru s velkou vytrvalostí, byl spolu se svými druhy nejprve přivázán k nezkrotným koním a vláčen a poté vhozen do ohně a takto naplnili své slavné mučednictví.

V Lyonu, ve Francii svatého Eucheria, biskupa a vyznavače, muže obdivuhodné víry a učení. Ze vznešeného senátorského řádu přešel k řeholnímu životu a hábitu a dlouhou dobu dobrovolně skrytý v jeskyni, sloužil Kristu modlitbou a postem; pak byl po andělském zjevení slavnostně povýšen na biskupský stolec tohoto města.

V Padově svatý Fidelia biskupa.

V Canterbury v Anglii, svatého Edmunda, biskupa a vyznavače, který byl poslán do vyhnanství, protože hájil práva své církve, a zemřel v pověsti svatosti v Provains v Sens. Papež Inocenc IV. ho zapsal do seznamu svatých.

Téhož dne se konalo uložení svatého opata Otmara.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.