15. listopadu

V Kolíně svatého Alberta, biskupa a vyznavače z řádu kazatelů, známého jako Veliký, proslulého svou svatostí a učením, kterého papež Pius XI. prohlásil za učitele církve a Pius XII. ho jmenoval nebeským patronem milovníků přírodních věd.

Ve stejný den sv. Evžena, toulouského biskupa a mučedníka, který byl žákem blahoslaveného Dionýsia Areopagity a na území Paříže, poté co podstoupil svou mučednickou smrt, přijal od Pána korunu. Jeho tělo bylo později převezeno do španělského Toleda.

V Nole v Kampánii zesnul blahoslavený Felix, biskup a mučedník, který od svých patnácti let zářil zázraky a pod vedením správce Marciána spolu s dalšími třiceti společníky podstoupil mučednický boj.

V Eděsse v Mezopotámii umučení svatého Abíba jáhna, který byl za císaře Licinia a hejtmana Lysania probodnut háky a vhozen do ohně.

Na stejném místě byli za císaře Diokleciána a hejtmana Antonína umučeni sv Guria a Samon.

V Africe svatých mučedníků Sekunda, Fidenziána a Varika.

Poblíž Archingeay, na území Saintes svatého Makuta.

V Alethu ve Francii svatého biskupa, který se narodil v Anglii a od mládí byl známý svými zázraky.

Ve Veroně svatého Lupéria, biskupa   a vyznavače.

V Kahlembergu u Vídně v Rakousku svatého Leopolda, markýze této rakouské provincie, kterého papež Inocencenc VIII. zapsal do seznamu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.