14. listopadu

Svatého Josafata z řádu svatého Basila, biskupa v Polocku a mučedníka, jehož narozeniny pro nebe si připomínáme 12. tohoto měsíce.

V Gangrii, v Paflagónii sv. Hypatia biskupa, který při návratu z velkého koncilu v Niké, byl ukamenován na cestě heretickými novaciány a skonal jako mučedník.

V Herakleji v Thrákii, dementinských mučedníků Dementita, Theodota a Filoména.

V Alexandrii svatého mučedníka Serapiona, kterého za knížete Décia pronásledovatelé mučili tak krutými mukami, že mu nejprve vykloubili všechny klouby a pak ho shodili z výšky jeho domu, a tak se stal slavným Kristovým mučedníkem.

V Troyes, ve Francii, svatého Veneranda mučedníka za císaře Aureliána.

Rovněž ve Franci svaté Venerandy panny, která za císaře Antonína a správce Asklepiada získala korunu mučednictví.

V Emese ve Fénicii se připomíná umučení mnoha svatých žen, které byly pod vedením nejkrutějšího vůdce Arabů Madyho krutě mučeny a zabity pro Kristovu víru.

V Bologni svatého Jukunda, biskupa a vyznavače.

V Eu ve Francii přenesení ostatků svatého Lorence, biskupa z Dublinu.

V Alžíru v Africe blahoslaveného Serapia, který byl první z řádu blahoslavené Marie de Mercede na vykupování otroků, kdo za osvobození věrných otroků a za hlásání křesťanské víry byl poslán na kříž a rozsekán na kusy a tak získal palmu mučednictví.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.