13. listopadu

Svatého Diéga z řádu menších bratří, vyznavače, jehož úmrtí si připomínáme v předcházející den.

V Ravénně svatých mučedníků Valentýn, Solutora a Viktora, kteří trpěli za císaře Diokleciána.

V Aix, v provincii Narbona, blahoslaveného Mitria vznešeného mučedníka.

V Cesareji v Palestině umučení svatých Antonína, Zebíny, Germana a Marie Ennaty panny. Ta byla za císaře Galeria Maximiana po bití pruty upálena; poté, co neohroženě a upřímně vytkli správci Firmilianovi bezbožnost, protože obětoval modlám, byli sťati.

V Africe svatých španělských mučedníků Arcada, Paschasia, Proba a Eutychiana, kteří při pronásledování Vandalů, nechtěli ev žádném případě souhlasit s ariánskou zradou, byli ariánským králem Genserikem nejprve zbaveni majetku, pak posláni do vyhnanství a nakonec krutě mučeni zabiti různými způsoby. V té době také zazářila vytrvalost mladého chlapce Paolila, bratra svatých Paschasia a Eutychiana. Protože se nedal od katolické víry odklonit, byl dlouho bit holemi a odsouzen k nejhoršímu otroctví.

V Římě svatého Mikuláše I. papeže, proslulého apoštolskou horlivostí

V Tours ve Francii, svatého Brizia biskupa, žáka blahoslaveného biskupa Martina.

V Tolédu, Španělsko, svatého biskupa Evžena.

V Auvergne ve Francii svatého Kvintiána biskupa.

V Kremoně v Lombardii svatého Omobona vyznavače, který se proslavil svými zázraky a byl papežem Inocencem III. zapsán mezi svaté.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.