Vigílie Seslání Ducha Svatého

Svatvečer Hodu Božího svatodušního patří svým významem k nejpamátnějším vigíliím církevního roku. Připomíná památná tajemství díla naší spásy. Dříve se slavil jako celonoční pobožnost ze soboty na neděli. Na rozdíl od jiných vigílií má charakter radostný podobně jako o Velikonocích. Při této příležitosti se uděloval křest katechumenům, kteří se na Bílou sobotu nemohli této slavnosti účastnit. Proto mešní texty jsou zaměřeny na obnovou křestních slibů. Evangelium obsahuje nejkrásnější přísliby našeho Pána, které vyslovují samu podstatu křesťanství: »Poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, toho bude milovat můj Otec, také já ho budu milovat a dám se mu poznat«.