Třetí neděle po Duchu Svatém

Mešní texty této neděle opěvují Boží milosrdenství vůči lidem. Krásná podobenství z evangelia sv. Lukáše (15, 1 – 16) o zatoulané ovci a o ztracené drachmě nemohla najít lepší umístění než po slavnosti Božského Srdce Páně.

Zatímco démon zůstává strašným protivníkem, rozhodnutým nás zničit, Bůh sleduje neúnavně dílo naší spásy, které v nás započal. Svatý Petr (Pt 5, 6-11) nás  v epištole napomíná, abychom byli bdělí a pevní ve víře a svěřovali Pánu své starosti, které nás tíží: „On sám se o vás postará“.

Úryvky žalmů jsou ozvěnou epištoly a evangelia. Výzvy svěřit se Bohu jsou tím více povzbuzující, čím blíže je Bůh těm, kteří ho potřebují. Toto tvrzení, u Žalmisty tak oblíbené a Kristem potvrzené, je ve Zjevení pevnou stálicí. Nachází se v nauce Církve o lásce Spasitele k trpícím, chudým a hříšníkům, ke všem, kteří hledají u Boha   jeho milosrdenství  a úlevu. 

Bože, ochránce těch, kteří v tebe doufají, bez něhož nic není mocného ani svatého, rozmnož nad námi své milosrdenství, abychom pod tvou správou a s tvým vedením tak prošli statky časnými, abychom neztratili věčné.(orace)

Messale Romano quotidiano