Tradiční pouť do Říma

  • Řím) Ve dnech 28. až 30. října se uskuteční XI. ročník Peregrinatio ad Petri sedem. Touto mezinárodní poutí za tradicí chtějí komunity a věřící, kteří se věnují tradičnímu obřadu, vyjádřit svou náklonnost k Římu – ale také dát Římu najevo, že se nenechají připravit o obřad všech staletí církevních dějin.Původní myšlenka pořádajícího spolku Coetus Internationalis Summorum Pontificum, když se pouť v roce 2012 konala poprvé, byla shromáždit se vděčně kolem papeže Benedikta XVI. u hrobu apoštola Petra. V té době navíc existovala naděje, že by Benedikt mohl při této příležitosti celebrovat ve Svatopetrské bazilice v tradičním římském ritu. To se nestalo. Před deseti lety však pouť poprvé veřejně a oficiálně přinesla tradiční obřad zpět do chrámu svatého Petra. Od té doby je toto výroční datum pevným bodem v liturgickém kalendáři vatikánské patriarchální baziliky, ačkoli papež František tradiční obřad po zbytek roku vykázal do vatikánských grott.V Coetus Internationalis Summorum Pontificum se sdružila řada významných organizací této tradice: Foederatio Internationalis Una Voce, Coordinamento Nazionale del Summorum Pontificum, Notre-Dame de Chrétienté, Latin Mass Society, Pro Missa Tridentina, Orémus – Paix Litugique, Nuesta Señora de la Cristiandad, Foederatio Internationalis Juventutem a další.Za několik dní se v Římě sejdou věřící z celého světa a půjdou ve slavnostním průvodu do baziliky svatého Petra k hrobu svatého Petra, aby projevili svou lásku k tradičnímu obřadu a věrnost římské církvi. Slavnostní mši svatou v tradičním obřadu bude v bazilice na jejich úmysl sloužit Msgr. Marco Agostini, oficiál Státního sekretariátu a ceremoniář papeže. Letos bude v průvodu neseno 95 vlajek, což zviditelní polovinu států světa, kde se tento tradiční obřad slaví. Podle organizátorů, kteří dnes vydali následující zprávu, to má „ilustrovat univerzální charakter tohoto liturgického svazku“:

„Drazí přátelé!

Naše pouť začala v roce 2012 jako poděkování papeži Benediktu XVI., který nám zveřejněním svého Motu proprio Summorum Pontificum připomněl, že starý misál nebyl nikdy zrušen a že umožnil jeho volné slavení všem latinským kněžím, kteří si to přáli.

Dnes, více než rok po vydání Traditionis Custodes, se vroucně vracíme ad Petri Sedem, tedy k Petrovu stolci a hrobu apoštola, abychom se modlili za návrat liturgického pokoje.

Nezapomínejme, že naše pouť není založena na počtu, ale na tom, že poutníci představují tisíce skupin věřících, kteří, ať se děje cokoli, budou i nadále žít svou katolickou víru v liturgickém rytmu usus antiquior, věřících rozptýlených po pěti kontinentech, kteří jsou všichni spojeni s církví a Petrovým nástupcem.

95 vlajek, které budou vlát nad průvodem ze San Celsa ke svatému Petru, představuje 95 zemí, kde se dnes slaví tato krásná tradiční liturgie, což dokládá univerzální povahu tohoto liturgického spojení.

Brzy se uvidíme v Římě!“

  •