Tradiční mše svatá pro 80 seminaristů

80 seminaristů pařížské arcidiecéze se 2. února 2018 účastnilo tradiční mše svaté, kterou celebroval v kostele Saint-Louis-en-l’Île opat Louis-Marie de Geyer d’Orth. Den předtím účastnili se seminaristé formačního dne v kostele Saint-Eugène-Sainte-Cécile, kterou vedli opati Saint-Eugène-Sainte-Cécile, jako profesoři. Akce byla zakončena slavnostními nešporami.

Tito seminaristé si zvolili tradiční mši jako předmět svého studia, i když jim to představení vymlouvali. Tradiční obřady nepřestávají přitahovat nové adepty duchovního stavu.

Klerici se účastnili mše podle tradičních klasických předpisů, oblečeni v klerikách a rochetách a všechny úkony konali společně, což znamená, že se tímto obřadem již zabývali. Malý sbor zpíval perfektně proprium.

Corrispondenza Romana