Svědectví o setkání s tridentskou mší

    Uloženo v: Blog by Aldo Maria Valli

Nejdražší Aldo Maria Valli!

Své svědectví o tridentské mši bych mohla nazvat takto: „Přijďte a uvidíte… od koho to nejméně čekáte“.

Se svou rodinou žiji ve městě v provincii Pisa. Můj příběh s Ježíšem začal v mých šestadvaceti letech. Cesta osobního obrácení byla dlouhá a obtížná a díky milosti pokračuje i dnes.

Znovu jsem díky milosti schopna chodit každý den na mši svatou poté, co jsem polovinu života postrádala tento úžasný dar, kterým je eucharistie.

Jsem vdaná už téměř osmnáct let a můj manžel se mnou díky milosti sdílí stejnou cestu.

Máme dospívajícího syna, který tuto etapu svého života prožívá naplno. Jak říká jeden můj kamarád, dospívání je jako ošklivé nachlazení, které pak přejde.

Náš příběh s ranní mší svatou začal jednoho dne, kdy mi můj otec, který se vyhýbá svátostem, a tudíž i mši svaté, řekl, že pokud chci jít na skutečnou mši svatou, musím jít s ním.

Dovedete si představit můj údiv, když jsem od něj slyšel toto prohlášení.

Vyprávěl mi, že když byl malý, sloužil při mši v malém kostele v naší vesnici a že tam chodil několik týdnů.

A tak jsem se z touhy poprvé se svým otcem zúčastnit mše svaté vydala s ním do kostela svatého Dominika.

Tak jsem se poprvé zúčastnil tridentské mše.

Samozřejmě jsem nerozuměla ničemu, co se říkalo, ale byl jsem doslova uchvácena krásou té starobylé liturgie.

Kněžské roucho, posvátné ticho při konsekraci, slavnostní přijetí eucharistického Ježíše na kolenou: to vše na mě působilo tak intenzivně, že mě to katapultovalo na místo, které je nadčasové, možná právě na tu Kalvárii, kde na mě od věčnosti čekal náš Pán spolu se svou panenskou Matkou.

Od té chvíle jsem se od starobylé mše neodtrhla a spolu se mnou k ní přistupovali i můj manžel a syn.

Můj otec se naopak po několika týdnech opět vzdálil a na mši svatou už nechodí ani jako dítě, ani jako nikdo jiný. Prosil jsem však Pána, aby mého otce neobviňoval z toho, že mě v dětství nevychovával křesťansky, a aby naopak uvážil, že mě uvedl do krásy liturgie mše svaté.

Drahý pozdrav

Monica

Pramen: Duc in altum