Svatý archanděl Gabriel

fra Angelico: sv. Gabriel

Gabriel je jeden ze sedmi archandělů, kteří ustavičně stojí před Boží tváří (Lk 1,19) zjevuje Danielovi Boží plány (Dn 8,16; 9,21-22) , ohlašuje Zachariášovi Janovo narození a Panně Marii početí a zrození Božího syna. ( Lk 1,26) Je poslem té nejdůležitější zvěsti, když se odebírá k Panně Marii, aby jí oznámil, že byla vyvolena za matku Vykupitele. Je to archanděl darů a intuice. Pomáhá nám pronikat do pravd naší víry, respektovat naši individualitu, naslouchat vnuknutím a vnitřnímu hlasu.

Když byl fra Giacomo della Corona novicem, umínil si, že se před každým jídlem pomodlí jednu krásnou modlitbu k Panně Mari.i Jednoho rána si u dveří refektáře vzpomněl, že tuto modlitbu ještě nevykonal. Poprosil tedy kvardiána, aby se mohl vrátit na chvíli do kaple. Představený mu to povolil, ale nepřítomnost novice se protahovala, proto poslal pro něho jednoho z bratří. Když se nevracel ani on, poslal dalšího. Ale když ani to nepomohlo, odešel sám, aby odhalil tajemství. Když vstoupil do kaple, našel všechny tři u vytržení, jak patřili na archanděla Gabriela, který sbíral růže a lilie, vycházející z úst novice, upletl z nich korunu a tu vložil na hlavu Panny Marie.

Archanděl Gabriel má v Nazaretě svůj chrám který spravuje řecká pravoslavná církev. Byl postaven v roce 1750 na ruinách chámu zničeného muslimy.

Chrám sv. archaděla Gabriela v Nazaretě

Bezbožným rouháním a nehorázným nesmyslem je šíření zvěstí, jakoby se Archanděl Gabriel podílel na vzniku islámu. Znamená to dělat z Božího posla přeškoleného hlasatele ďábelských výmyslů a lží.

                                                                                -vu-