Přijímání v bikiny

Z původní výjimky podávání sv. přijímání ve stoje a na ruku se v některých oblastech stal všeobecný a řádný způsob  posluhování Eucharistií. K tomuto způsobu přibyla další zcela nová forma, kterou bychom mohli nazvat „plovoucí bikipřijímání“.

Na svátek Narození sv. Jana Křtitele na krásné pláži Monte Camero nedaleko od města Ancona objevil se  u samého břehu stolík 70x70cm ze sousedního baru, na kterém horlivý kněz umístil všechno potřebné, aby u tohoto minioltáře inscenoval mši. Jeho věřící ani nemuseli vystoupit na břeh a mohli obřad nejen sledovat přímo z vody, ale tam jim také tento podnikavý duchovní posloužil „přijímáním“.

Jen jeden kilometr od toho místa je kostel Santa Maria di Pontenuovo, mistrovné dílo románské kultury. Ukázalo se ovšem, že pobyt ve vodě je důležitější a žádat od věřících 45 minut pro nedělní bohoslužbu by bylo zřejmě přehnané.

katholisches