Přijímání na jazyk

Po dvou letech, kdy jsem kvůli povinnosti přijímat na ruku a následnému odmítání, protože jsem se považoval za nehodného dotýkat se Těla našeho Pána neposvěcenýma rukama, jednu neděli koncem srpna jsem se s touhou přijmout svaté přijímání na jazyk vydal do výše zmíněné farnosti, abych se zúčastnil slavení mše svaté. Protože jsem věděl o odporu duchovních k přijímání na jazyk, abych se vyhnul nepříjemným problémům, zeptal jsem se nejprve zpovědníka, zda mohu přijmout částečku tímto způsobem s ohledem na nedávná ustanovení biskupské konference. zpovědník mě v tomto smyslu ujistil a poradil mi, abych se postavil jako poslední v řadě (aby mě ostatní neviděli?). Ve chvíli, kdy se rozdávalo svaté přijímání, jsem se tedy postavil do řady, a protože celebrující kněz nerozděloval hostii, ale pověřil tím (nevím, v jaké funkci) dívku, starší paní a jáhna, vybral jsem si jáhenskou řadu. Když na mě přišla řada, sepjal jsem ruce na znamení, že chci přijmout hostii na jazyk, a jak velké bylo mé překvapení, když mi jáhen tuto částečku odepřel, veřejně mě ponížil a donutil mě vzít ji na ruce, přičemž využil mého pocitu zmatení a zmatku.

Po skončení mše jsem cítil vzrůstající hněv a šel jsem do sakristie požádat faráře o vysvětlení. Farář mě přijal v přítomnosti několika lidí a na mé námitky mi přátelsky, oslovujíc mě „tu“ a poplácávaje mě po zádech, řekl, že zná ustanovení biskupské konference, ale že jáhen jako zdravotní sestra dbá na hygienu, a proto nedává hostii na jazyk. Farář také poukázal na to, že jáhen měl pravdu v tom, že při pokládání hostie na jazyk by se mohla částečka nakazit, a tak se Covid rozšířit. Na mé námitky, že nemluví o cukroví, ale o Těle Kristově, a že ruce jsou v každém případě nejhorším nosičem virů, bakterií a bacilů, a s poznámkou, že v této farnosti jsou rozhodnutí jáhna a sestry platnější než rozhodnutí biskupské konference, jsem pozdravil kněze i přihlížející a odešel. Pro pořádek bych vás rád informoval, že v sousední farnosti, kterou vedou františkáni, je povoleno přijímání na jazyk (z milosrdenství, ale vždy pod podmínkou, že se postavíte do řady jako poslední, abyste nikoho nepohoršili).

Podepsaný dopis