Pouť Summorum Pontificum 2022

XI. mezinárodní pouť Populus Summorum Pontificum

Řím, 28. – 30. října

Blíží se dny XI. mezinárodní pouti Populus Summorum Pontificum (Řím, 28. – 30. října), při které se do Říma scházejí coetus fideliums z celého světa, aby svědčili o lásce k tradiční liturgii a v procesí Petri sedem , jejich věrnost svaté katolické církvi.


Pátek 28. října


17:30 – Nešpory v Kolegiátní bazilice Santa Maria ad Martyres (Pantheon)

Sobota 29. října

– 9:30 – Eucharistická adorace v bazilice minor Celso a Giuliano
– 10:30 – Průvod k hlavní patriarchální Arcibazilice sv. Petra ve Vatikánu
11:30 – mše svatá u oltáře trůnu sv. Petra

Neděle 30. října


– 11:00 – mše svatá ve farním kostele Nejsvětější Trojice