Pondělí Svatého týdne

Vydávám své tělo katům a své líce rváčům, neodvracím tvář od těch, kteří na mě plivají (Iz 50,6)

Církev nám nabízí prožívat poslední dny  života Spasitele s pocity blížícího se utrpení. Prorok Izaiáš (50, 5-10) anticipuje chování Spravedlivého, který se ve svém utrpení zcela odevzdává Bohu. Je si jist svým konečným triumfem. Je to působivé proroctví o jeho bičování. Pro spásu svého lidu se však podrobuje pokoření a utrpení. Evangelium od přesného „reportéra“ Jana zaznamenává hostinu u Lazara právě šest dní před Velikonocemi. Při ní Maria pomazala Pána k jeho pohřbu.

Modlitba za lid

Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, a dopřej nám, abychom došli v radosti   k slavení oněch dobrodiní, kterými jsi nás obnovil.