Pátek Svatodušního kvatembru

Orace Svatodušního pátku jako velmi aktuální prosí o ochranu před nepřátelským útokem, kterou poskytuje spojení s Duchem Svatým.

Epištola slovy proroka Joela (2, 23-26) opěvuje vděčnou radost, jaká provází pravé pokání a odpuštění hříchů. Kající skutky Bůh štědře a spravedlivě odměňuje.

Evangelium (Lk 5, 17-26) vypráví známý případ ochrnutého, kterého spustili před Ježíše ochotní pomocníci střešním otvorem. Jeho uzdravení přímo souvisí s opuštěním hříchů, za které vděčně velebil Boha.