Novus ordo v nové formě

 Liturgie se topí v moři Crotone

Stefano Chiappalone

Mše sloužená ve vodě, s celebrantem v plavkách a s malou matrací jako oltářem, je vyvrcholením desítek let experimentů, při nichž se každý cítí být otcem- pánem bohoslužby, s nímž lze libovolně manipulovat za lhostejnosti hierarchie, která pouze sankcionuje Tradici.

Fotografie, které kolují po internetu, mluví samy za sebe: mše na moři s matrací jako oltářem, všichni přítomní v kostýmech, včetně (samozřejmě) celebranta. Jaký to má smysl? V průběhu desetiletí se snažili ze všech sil ukázat „přitažlivou“ (nebo prostě módní) církev, ale otec Mattia Bernasconi si jistě zaslouží „zásluhu“, že překonal všechny ostatní a hodil – doslova – přes palubu to, co zbylo ze svátosti katolické bohoslužby, ale také ze zdravého rozumu.

Bizarní liturgie se konala na závěr dobrovolnického tábora v Crotone, který pořádala Libera (sdružení založené donem Luigim Ciottim). Mladý ambroziánský kněz, zástupce faráře milánské pastorační komunity San Luigi Gonzaga, zde se svými chlapci strávil několik dní mezi exkurzemi a setkáními o zákonnosti, na jejichž konci, protože byla neděle, museli uctít Den Páně. Ale kde? V kostele by to vypadalo příliš okatě: „Vybrali jsme si borový les v kempu, ale ten byl obsazen jinou iniciativou. Bylo velké horko, a tak jsme si řekli: proč nemít mši ve vodě? Jedna rodina, která byla poblíž, nás slyšela a nabídla nám svou rohož, kterou jsme proměnili v oltář. Bylo to krásné, i když jsme se popálili,“ vypráví kněz.

Zdá se, že kanonické právo má jiný názor: „Slavení eucharistie se má konat na posvátném místě [tj. v kostele], ledaže by v konkrétním případě nutnost vyžadovala něco jiného; v takovém případě se má slavit na slušném místě“ (kán. 932 § 1). Něco je třeba říci jak o „důstojném“ místě (což by mělo také znamenat: vhodném pro posvátný úkon), tak o „nutnosti“: je možné, že v Crotone nejsou žádné kostely? Představme si, že se k nim veselá parta jen tak nedostala, což je nutilo „improvizovat“… Nicméně „eucharistická oběť se musí konat na posvěceném nebo požehnaném oltáři; mimo posvátné místo lze použít vhodný stůl, pokud je vždy přikrytý ubrusem a korporálem“ (tamtéž, §2). Alespoň stůl, ne rohož! A proč uprostřed vody, a ne na břehu, neztroskotali? Nemohla mobilita „vodního“ oltáře podpořit rozptýlení fragmentů? A co se stane s přijímáním? Posvátná částečka se začne rozpouštět na pravděpodobně mokrých rukou… Nemluvě o možnosti přílivové vlny, která se přežene přes anomální oltář s celým Tělem a Krví.

Jestliže v dramatických situacích byli kněží a věřící nuceni slavit provizorními prostředky, zde nejsme v koncentračním táboře ani ve válce, takže jedinou myslitelnou „nutností“ je nepřekonatelná touha po zviditelnění, která po desetiletí nutí duchovní vymýšlet nekonečné variace onoho lex orandi, o němž říkají, že je a musí být jedinečné, ale místo toho se ukazuje, že je ve skutečnosti jedno, žádné, sto tisíc.

„Missa aquatica“ z Crotone je vrcholem (nebo propastí?) liturgie koncipované jako bitevní pole, v němž „vítězí“ ten, kdo vymyslí největší a utopí – nutno říci – jediného skutečného Protagonistu.

Ještě jedna úvaha, spíše světská: dovedete si představit soudce, který by se v horku a v touze vypadat cool rozhodl vést soudní proces na pláži a místo tógy by měl na sobě plavky? Nebo novinář, který by vysílal zprávy u bazénu? Ať už se jedná o jakýkoli obor, každý má tendenci vystupovat při plnění svých povinností profesionálně. S tím souvisí i vážnost jeho počínání. Nemělo by to platit tím spíše pro ty, kdo vykonávají nejvyšší funkce, nejposvátnější činy? Pokud mši nesnížíme na společenskou hru? Všichni s implicitním pocitem „beztrestnosti“, s vědomím, že mohou zkreslovat svěřené tajemství, a s plným vědomím, že nic neriskují (zvláštní paradox po táboře o „zákonnosti“: vztahuje se pouze na občanské normy, zatímco s Kristovým tělem lze manipulovat podle libosti?). Komuniké diecéze Crotone („je třeba zachovávat minimum dekorativnosti a pozornosti k symbolům, které vyžaduje sama povaha liturgického slavení“) jistě nestačí k tomu, aby odradilo službu konajícího dona Mattiu od předvádění svého čísla na jevišti liturgického kabaretu, zatímco konkrétní sankce postihnou pouze ty kněze, kteří slaví se zbožností a úctou podle obřadu, který se v církvi používá po staletí.

Mše otce Mattii je ve skutečnosti „pastorace rozptylování“, která věřila v odstranění pozlátka a nakonec ztratila ze zřetele podstatu. Aby se „přiblížili“ k lidem (kteří se vůbec nepřiblížili), začali někteří klerici vynalézaz „oltáře“. Poté zredukovali roucha a omezili se na ornát a štolu, někdy pouze na štolu. Nakonec zůstali ve spodním prádle, pardon, v plavkách. Měly alespoň správnou liturgickou barvu?

Nuova Bussola Quotidiana