Nemůžeme slavit liturgii ve zbrani, obrnění nenávistí

Kardinál Sarah rozhodně odmítá nevraživost vůči tradiční liturgii

II. vatikánský koncil nikdy nepožadoval, abychom odmítali minulost a opustili mši sv. Pia V., která zplodila mnoho světců, ani abychom odešli od latiny. Liturgie je místo setkání s Bohem tváří v tvář, abychom mu odevzdali celý svůj život, svou práci a abychom ze všeho učinili oběť k jeho slávě. Nemůžeme slavit liturgii ve zbrani, obrnění nenávistí, bojem a nevraživostí. Ježíš sám řekl: Dříve, než přineseš svůj dar, smiř se se svým bratrem. Při setkání s Bohem tváří v tvář musí být naše srdce čisté, zbavené vší nenávisti a nevraživosti. Každý musí ze svého srdce odstranit to, co by mohlo zatemnit toto setkání. To předpokládá, aby každý byl respektován ve své citlivosti.

To je charakteristické pro Summorum Pontificum, do kterého vložil Benedikt XVI. mnoho úsilí a nadějí právě v tomto směru. Bohužel, nezdařilo se to zcela. Eucharistie není „večeře s přáteli“, ale posvátné tajemství. Když je slavíme s horlivostí a krásou, dospějeme ke smíření.

Kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro posvátné obřady pro list Aleteia