Kvatembrová Sobota Svatodušní

Dnešní bohoslužbou vrcholí svatodušní  kvatembr a končí velikonoční období. Dříve  se slavila v noci a měla velmi slavnostní ráz. Připomíná to dávnou strukturu, při které se udílí nižší i vyšší a kněžská svěcení. Takřka všechny zpěvy jsou chválou a oslavou Ducha Svatého. Úplný obřad má pět čtení se zpěvem a orací a pak následuje vlastní mešní text. Ve čteních se opakují úryvky z Joelova proroctví. Kratší mešní forma má dvě čtení a evangelium.

V mešním kánonu se naposled používá svatodušní Communicantes a Hanc igitur.

V ávěrečném Postcommunio prosíme:

Kéž v nás tvá svatá tajemství probudí božský zápal, abychom se radovali jak z jejich slavení, tak z jejich plodů.

Touto bohoslužbou končí velikonoční období.