Kardinál Sarah: Svaté přijímání jen s náležitou úctou!

Kardinál Sarah: Zastavte profanace!

Je to otázka víry. Kdybychom si byli náležitě vědomi, co slavíme a co je Eucharistie, nepřišly by nám určité „způsoby“ podávání ani na mysl. Kardinál Sarah je velmi znepokojen určitými návrhy a jednáním členů IBK s vládními „odborníky“ o způsobu podávání Eucharistie.

Objevily se návrhy vkládat proměněnou hostii do igelitového sáčku. Je to svého způsobu návrh „udělej si sám“ . Kardinál pohoršením reaguje, že něco podobného nepřichází vůbec v úvahu. Bůh vyžaduje úctu a nikoliv balení do sáčku. S Eucharistií je třeba zacházet s svrchovanou úctou, nejsme v supermarketu. V Německu chtějí používat pinzetu!

Něco podobného se již dělo v Německu, bohužel, je to země, kde je mnoho věcí nekatolických a není zapotřebí, abychom je napodobovali. Jeden kněz se tam vyjádřil, že v budoucnosti už nebudou shromáždění eucharistická, ale pouze bohoslužby slova. Na něco takového si může zájemce zajít k protestantům.

Druhá věc je, že nikdo nemůže bránit katolickému knězi, aby zpovídal a podával svaté přijímání.

Máme dojem, že v posledních letech jsme svědky útoků především proti Eucharistii. Nejdříve to bylo bylo přijímání pro cizoložníky, pak pro luterány a nakonec pro všechny.

Není divu, Satan útočí na Eucharistii, protože v ní je srdce Církve. Problém dnešní církve je krize víry samotných kněží. Kdyby si kněží byli opravdu s vírou vědomi, co je to Mše svatá a co je to Eucharistie, určité formy celebrování a hypotéz o Eucharistii by jim ani na mysl nepřišly. Takto se s Ježíšem nesmí zacházet!

Kardinál Robert Sarah, prefekt Konegace pro posvátné obřady

La Nuova Bussola Quotidiana