Další liturgický horor

Ve farnosti San Giuseppe di Santa Marinella byl aplikován protestantský pojem „poslední večeře“ doslova tak, že při první svaté přijímání bylo prvokomunikantům servírováno Tělo našeho Pána a Boha na talíři. Kostel se proměnil na restauraci.

První setkání s naším Pánem a Bohem se neodehrávalo ani na kolenou ani u klekátka, nýbrž v pohodlném posezení u stolu, na kterém se nacházely i jiné předměty, které jsou v naprostém rozporu s významem této důležité náboženské události v životě nejmladších věřících.

Una Vox při té příležitosti připomíná článek, který zveřejnil Andrea Tornielli, Bergogliův vyvolený vatikanista, v 30giorni 6/1992, týkající se dopisu, ve kterém podává reformátor liturgie svobodný zednář Bugnini pod svým krycím jmémen BUAN zednářskému velmistrovi zprávu, že »desakralizace liturgie velmi rychle pokračuje, takže budeme moci slavit vítězství«. Ovoce této plánované desakralizace bohatě sklízíme.

Katholisches