Bergogliovo pohotové opatření

BUENOS AIRES

Biskup Padro Daniel Martinez Perea vydal 29. října dekret, který zapovídá používat dívky jako ministrantky.

1994 připustil Jan Pavel II. jako výjimečnou tuto praxi, která se vytvořila v německém prostoru. Benediktovi XVI. který se snažil tuto praxi redukovat, vnutila německá biskupská konference při jeho návštěvě v Německu právě službu ministrantek. Jedná se tedy výslovně o věc ideologie.

Ministranti byli vždy semeništěm pro kněžská povolání. V dějinách však představovali i ministranti svého druhu výjimku, a sloužili, když se projevil nedostatek kleriků.

Biskup Martinez prohlásil, že není třeba připouštět výjimku a zdůraznil nutnost používat k této službě pouze chlapce.

Již za 37 dní musel Martinez oznámit svým kněžím, že Bergoglio vyslal do jeho diecéze apoštolského vizitátora Mons. Milton Luis Troccolli Cebedio, biskupa z Maldonado-Punta del Estev v Uruguay, aby vykonal 10.–13. prosince apoštolskou vizitaci. Pravděpodobně bude následovat vizitátor jako komisař.

Martinezův příklad je zřejmě Vatikánu zvláště v nynější amazonské éře proti srsti.

Katholisches