Žádné milosrdenství pro františkánky Neposkvrněné

                                                             9.11.2015

Ačkoliv mužská větev řádu františkánů Neposkvrněné založeného P. Stefano Maria Manellim, je již více než dva roky podrobena nucené správě komisaře (první komisař kapucín Volpi mezitím zemřel na mozkovou mrtvici a nahradil ho salesián Sabino Ardito) dosud nebyly oznámeny oficiální důvody tohoto zásahu. První komisař hovořil o tom, že řád zabočil skrytě lefebvriánským směrem, který ve skutečnosti odpovídá přesně Motu proprio Summorum Pontificum. Abdikace Benedikta XVI. totiž otevřela cestu k neoprávněnému pronásledování kvetoucího řádu. V roce 2014 sekretář kongregace pro řeholníky františkán Carballo prohlásil na shromáždění řeholních představených, že Řím má starosti s odchylkami předkoncilního charakteru.

František dal několikrát neoficiálně najevo, že tradicionalisté jsou jen „ideologové“ a že v tradičním ritu vidí pouhou módu. Ačkoliv toto stanovisko nikdy oficiálně nevyjádřil, v případě františkánů Neposkvrněné fakticky oficiálně napadl tradici a tradiční ritus. Současně svým souhlasem s postupem proti tomuto řádu a neoficiálními výroky poškodil tradici a tradiční ritus. Dal tak najevo, že „papež“ si tradiční ritus vlastně nepřeje.

Stačí otevřít kterékoliv německé noviny, a dočteme se o řeholních zlořádech, které jsou v příkrém rozporu s katolickou naukou. Vynikají v tom především jezuité. Holandští salesiáni jsou známí pohlavním zneužívání dvanáctiletých. O skandálu bosých karmelitánů v Římě byla řeč nedávno.

Proti žádným „úchylkám“ tohoto druhu nebylo učiněno nějaké opatření. Jen „ideologické důvody“ si v případě františkánů Neposkvrněné vyžádaly zničující zásahy ze strany bergogliovské fronty.

Po vizitaci následuje papežská komisařka

V květnu 2014 byla do ženské větve řádu poslána apoštolská vizitátorka Fernanda Barbiero. Tato řeholnice z kulturního prostředí gender – teoložek po roce svého šetření podala zprávu, že u františkánek Neposkvrněné nezjistila závady.

Po této dobré zprávě následuje špatná zpráva: I tato větev byla postavena pod dohled komisařky, kterou je Noris Calzavara. V dekretu Kongregace pro řeholníky se praví, že se „františkánkám Neposkvrněné při jejich velmi rychlém rozšíření v jejich zasvěceném apoštolském poslání nepodařilo využít, uplatnit a asimilovat bohatství koncilní nauky z toho plynoucí papežské nauky“.

Tomu je věnován také útočný článek Corriere della Sera ze 4. listopadu o nejnovějších opatřeních Kongregace pro řeholníky, který chtěl zdůvodnit opatření kongregace proti řádu podlými dohady, které čerpal z doslechu. Je to exemplární ukázka špinavého mediálního aktivismu.

Nové poselství Říma řeholním řádům jakoby mělo znít: „Vůbec nezáleží na tom, zda se u vás praktikuje nemravnost, lež nebo krádeže, nedbání církevního nebo liturgického řádu, hlavně když dbáte na druhý vatikánský koncil a pokoncilní výdobytky.“ (Messa in Latino)