Výmluvný obraz z katastrofy v Německu

.

Tato fotografie byl pořízena ve vesnici Weindorf Rech  v Německu uprostřed katastrofy způsobené nedávnou povodní. Všechno kolem je zničeno, pouze dřevěná socha zůstala neporušená.

V blízkosti Kristova kříže se zkáza, smrt a, katastrofa zastaví, nemohla dotknout nejen samotného kříže a Ukřižovaného ale ani Matky a milovaného učedníka, kteří, vzdorují veškeré lidské logice a věří, že jejich útočiště je právě tam, kde člověk nevidí nic jiného než zoufalství a smrt.

Nejsou potřeba žádné komentáře, každý může vidět nebo také nevidět: Buď je to znamení nebo náhoda náhoda, poselství nebo nic.

Chiesa e post Concilio