V kause McCarrick musí skládat účty i Vatikán

                                 20.9.2018

Je nutné předložit transparentní obraz případu McCarrick, a jelikož je do něho těžce zapleten také Státní sekretariát, bylo by nezbytné ustavit nezávislou komisi z laiků, kněží a biskupů, která by dala přiměřené odpovědi na otázky, které kladou věřící.

Od bývalého biskupa z Metuchen P. G. Bootkoského a od kardinála Leonarda Sandriho nyní víme, že Státní sekretariát dostával věrohodné stížnosti proti McCarrickovi již před více než deseti lety. Vatikán mu však nezakázal kontakty se seminaristy a kněžími. Pohled zaměřený pouze na McCarricka a americké biskupy riskuje ignorování ústřední role nejvyšších hierarchů v Římě.

Bootkoski v prosinci 2005 přiznal, že informoval v USA arcibiskupa Gabriela Montalvo o třech udáních na McCarricka. Udání se týkala jak fyzických kontaktů zcela nevhodných pro kněze, tak sexuálních kontaktů se seminaristy.

Biskup, zneužívající seminaristy a kněze k vlastnímu uspokojení, koná zločin do nebe volající. Jak se k tomu mohl Státní sekretariát stavět zády? A nebylo jiného pracovníka Vatikánu, který by tyto zvěsti obdržel? Po desetiletých skandálech a zneužívání – jak mohla kurie ignorovat závažnost těchto stížností? Byli snad někteří ochotní tolerovat toho hrůzyplné zlo?

Odpovědi a přijetí odpovědnosti jsou životně důležité pro katolíky na celém světě, nejen v Americe. V Chile byly opětovně ignorovány stížnosti podané v Římě. Nakonec se biskupové rozhodli nabídnout demisi, ale nikdo z Vatikánu jejich příklad nenásledoval. Takový scénář by se neměl opakovat.

Tyto skutečnosti svědčí o nemožnosti, aby Vatikán vystupoval v případě McCarrick jako odpovědný garant. Schválení a spolupráce papeže je nezbytná, ale od okamžiku, kdy američtí i vatikánští biskupové jsou sami předmětem vyšetřování, proces musí probíhat nezávisle na nich. Aby obraz byl účinný, papež musí spolupracovat a také odpovídat na legitimní otázky vyšetřovatelů.

Vyšetřování musí být transparentní, pod dohledem komise složené z laiků, řeholníků, kněží a biskupů, aby celá církev zhodnotila problémy a jejich řešení. To znamená: omluvit se nevinným, potrestat viníky, nahradit škody a vyměnit politické a administrativní struktury. Taková komise by měla být modelem pro řešení dalších selhání biskupů a Vatikánu.

Pramen: Nuova Bussola Quotidiana