Tomu by bylo lépe uvázat na krk mlýnský kámen…

Bůh „přistupuje s láskou ke každému ze svých dětí, ke všem a ke každému z nich. Jeho srdce je otevřené každému. Je to otec.“ Tak to napsal František v podepsaném dopise ve španělštině jezuitovi Jamesovi Martinovi, známému svými pro-LGBT pozicemi.

[I Il Giornale zde o tom píše: znamená to, že jsme dosáhli dna. A Tgcom24 o tom mluví zde ].

Dopis byl napsán u příležitosti webináře Outreach 2021 a zveřejnil jej prostřednictvím Twitteru sám Martin

„Boží styl – píše papež – má tři rysy: blízkost, soucit a něhu. Takto přistupuje ke každému z nás. Když přemýšlím o vaší pastorační práci, vidím, že se neustále snažíte tento Boží styl napodobovat. Jste knězem pro všechny, protože Bůh je Otcem všech. Modlím se za vás, abyste mohli takto pokračovat, být si blízcí, soucitní a se spoustou něhy“.

 František děkuje otci Martinovi za „pastorační horlivost“ a „schopnost být blízko lidem s takovou blízkostí, jakou měl Ježíš a která odráží blízkost Boží“.

„Modlím se za vaše věřící, vaše farníky“ – uzavírá papež – za všechny, které Pán postavil vedle vás, abyste se o ně starali, chránili je a nechali je růst v lásce k našemu Pánu Ježíši Kristu.“

 Martin vysvětlil, že papežův dopis přišel v reakci na e-mail, ve kterém jezuita – redaktor amerického jezuitského časopisu America, sdílel některé osobní informace, zejména o svém synovci, a o terénní konferenci.

Martin, kterého papež také jmenoval konzultantem Vatikánského komunikačního sekretariátu, píše, že „terénní konference je určena těm, kdo jednají s LGBT katolíky. Původně byla plánována na rok 2020, ale odložena kvůli Covidu se konala jako jednodenní webinář za účasti tisíce předplatitelů.“

 „O konferenci jsem informoval Svatého otce před několika týdny – dodává jezuita – a minulý víkend mi poslal tento krásný vzkaz“.

Martin, již dlouho známý svou profesionální linkou LGBT je autorem knihy Stavění mostu: Jak může katolická církev a komunita LGBT vstoupit s respektem, soucitem a citlivostí.

 Outreach 2021 webinář se konal pod záštitou Centra pro náboženství a kulturyAmerica Magazine a Fordham University.

 Účastnil se i biskup John Stowe z Lexingtonu, který zahájil den modlitbou: „Všemohoucí Stvořiteli, odhal se svou silou milosrdenství a soucit, sleduj nás, jak se shromažďujeme z mnoha míst, sjednoceni v naší touze sloužit, pozvednout a učit se od svých dětí LGBT+“. – Zdroj