Svůj k svému a vždy podle pravdy

Když kuriální kardinál Rino Fisichella prohlásil, že „jestliže někdo kritizuje papeže Františka, vztahuje se na něho automaticky exkomunikace latae sententiae “, zdálo se tento „vatikánský bluf“ je nepřekonatelný. Ale nakonec to dokázal jiný Bergogliův kuriální prelát arcibiskup Marcel Sanchez-Sorondo.

Pro informaci: Kardinál Fisichella je od r. 2010 předsedou Papežské rady pro novou evangelizaci. Tuto radu založil Benedikt XVI. na podporu reevangelizace křesťanských evropských zemí. Pan kardinál si spletl slovní kritiku s fyzickým napadením papeže (CJC 1370)

Arcibiskup Sanchez Sorodno je od roku 1998 kancléřem Papežské akademie věd a Papežské akademie pro sociální vědy.. Od nástupu papeže Františka je údajně architektem sbližování Vatikánu a OSN ( ve věci klimatu a tzv. Post-2015-Agendy).

3. prosince prohlásil na diskuzním zasedání Acton Institut Rom, že nauka papeže Františka o oteplování má stejnou závažnost jako nauka církve o potratech.

Tomu ihned oponoval zakladatel a předseda Acton Institut Rom P. Robert Sirico, který zdůraznil nezbytnost rozlišovat mezi teologickou dimenzí Laudato si a empirickými, vědeckými a ekonomickými výroky. Papežské výroky o oteplování zeměkoule si nemohou činit pražádný nárok na neomylnost, a mohou proto být také kritizovány. A jak dodává Riccardo Casciolii, šéfredaktor Nuova Bussola Quotidiana, také kritizovány být musí. Netýkají se žádné teologické otázky a jsou to jen ideologické téze o změně klimatu.

                                                                                  KI