Svět LGBT předmětem odborných lékařských výzkumů v USA

                                                                             1.3.2016

Reálná rizika životního stylu gayů

Revoluční nátlak zaměřený na proces normalizace homosexuality, který provádí všemohoucí Obamova administrativa, nezná nebo se tváří, jakoby neznal reálné a dramatické důsledky, jaké má pro lidské zdraví styl homosexuálního života.

Americká novinářka Susan Brinkmannová upozorňuje na známá rizika, jakým se vystavují ti, kdo praktikují sexuální akty, které jsou proti lidské přirozenosti:

V ejakulátu jsou substance zvané imuno-regulační makromolekuly, které vysílají ‚signály‘, které je schopno identifikovat jen ženské tělo, takže pak dovoluje intimitu, kdy ‚dva v jednom těle‘ uskutečňují lidskou reprodukci. Když je semeno vloženo na jiné místo, tyto signály nejsou vnímány a dovolují, aby se sperma spojilo s jakoukoliv jinou buňkouv těle, se kterou se setkává. Tato fúze často vyústí do rozvoje maligního bujení.

Potvrzuje to studie Correlates of Homosexual Behavior and the Incidence of Anal Cancer, publikovaná v “Journal of the American Medical Association”, která registruje riziko análních nádorů, které silně stoupá mezi těmi, kdo praktikují anální soulož.

V květnu 2000 na Fourth International AIDS Malignancy Conference dr. Andrew Grulich varoval, že výskyt análního nádoru vzrostl u homosexuálů s HIV 37krát ve srovnání s obecnou populací.

Četné studie dokládají, jak anální styk zvyšuje riziko celé řad chorob, jako jsou rektální výhřez, chlamydie, opar retní i genitální, kapavka, syfilis.

Jiná zpráva z Fourth International AIDS Malignancy Conference zveřejněná v listopadu 2009 dokládá, že 63% případů syfilidy v Americe se vyskytovalo u homosexuálních a bisexuálních mužů. Pokud jde o šíření choroby AIDS mezi homo a bisexuály, i přes kampaně a prevenci je u homo a bisexuální populace tak častá, že revue “The Gay & Lesbian Review IX-X 2012 popisuje AIDS jako »homosexuální chorobu«. Gayové, u nichž byl zjištěn AIDS, jsou šedesátkrát četnější než je tomu u heterosexuálních mužů.

V roce 2010 představovali mladí homo a bisexuální ve věku 13 – 24 let 72% nových případů HIV. U všech mužů bez ohledu na věk to činí 30%. Na konci roku 2011 57% osob žijících v USA s diagnózou HIV tvoří homosexuálové a bisexuálové.

Aby ozřejmil, jak zhoubný je životní styl gayů, zpracoval anglický homosexuál a novinář Simon Fanshave dokumentaci pravdy o světě gayů pod titulem “The Trouble With Men Gay”. Konstatuje nejdříve, že jeho práce způsobila, že ho ihned začali bojkotovat a vyloučili ho z komunity LGBT, a píše:

»My gayové žijeme od dospívání stále posedlí sexem, tělem, drogami a tím, že jsme gay. Bojujeme proti diskriminaci a předsudkům, ale jen proto, abychom sami sebe ničili drogami a divokým sexem.«

»V homosexuálním světě, kde je každý morální soud vyřazen a jakákoliv sexuální zvrácenost dovolena, orientovali jsme svou identitu na sex. (…) Tak se promiskuita stala normou. 20% gayů v Londýně užívá drogy. Parta dává přednost preparátu „crystal meth“, protože snižuje zábrany a dovoluje zacházet až na „zvířecí“ úroveň zbavenou „emocí“.«

V Anglii zdomácněl fenomén „chemsex“; novotvar , který spojuje slova chemistry (droga) a sex chápaný jako zhoubná směs drog a sexu, která je nejvíce rozšířena v homosexuálních komunitách. Současně v poslední době představuje „prioritu zdravotní péče“.

Jedna z autorů článku dr. Jannah McCall pracuje na klinice sexuálních chorob a konstatuje evidentní souvislost mezi praxí „chemsex“ a růstem pohlavních chorob mezi gayi. »Zdravotní statistiky v tomto a minulém roce ukazují růst nakažlivých pohlavních chorob u osob, které si píchají amfetamin. Přibližně čtvrtina gayů, kteří přicházejí na kliniku, udává, že v uplynulém roce používali „chemsex“.«

Ve světle těchto dat lze si jen přát, aby se sdružení amerických lékařů postavilo proti nepřípustným ideologickým nátlakům globálního diktátu homosexuality a demonstrovali vědecky doloženou pravdu o zničujícím morálním riziku, jaké podstupuje společnost, která legitimně přímo propaguje homosexuální styl života.

Rodolfo de Mattei, Osservatoriogender