Skoncovat s bergogliovským mlčením

                               13. 11. 2018

Tisíce katolíků v USA vyrazilo do Baltimore, aby se účasnili manifestace „Mlčení nyní skončí“, která se koná v Baltimore Interferon Marionet, kde rokují biskupové USA na jednom ze dvou každoročních shromáždění. To nynější trvá od 12. do 15. listopadu. Hnutí Silence Stops Now Coalition se zrodilo, aby skoncovalo s „kulturou“ klerikálního mlčení, které po desetiletí dovolovalo sexuální zneužívání bohoslovců a mladých kněží.“

»Silence Stops Now Coalition« bude požadovat demise všech odpovědných, vyšetřování veškeré kriminální činnosti ve vedení katolické církve. Připomeňme si bezprecedentní iniciativu státních úřadů na federální a národní úrovni. (viz)


Účelem této manifestace je poslat jasné poselství vedení církve, že katolíci nebudou nadále tolerovat spolupachatelství při utajování sexuálních zločinů a požadují naprostou transparenci a odpovědnost. O morálních nezřízenostech sexuálního lovce McCarricka mnoho biskupů dobře vědělo, a přitom jeho zločiny krylo, a tak mu dovolovalo, aby vystoupal až na nejvyšší odpovědná místa a stal se jedním z nejmocnějších kardinálů. Tyto skutečnosti odhaluje Raport Nejvyššího soudu v Pensylvánii, který představuje v seznamu „lovců“ tři stovky duchovních včetně McCarricka a Donalda Wuerla.

Američtí katolíci již na to reagovali ve velkém počtu tím, že ukončili svou finanční podporu katolické církve, která představovala jeden z největších finančních zdrojů Vatikánu.

Vedení americké biskupské konference připravilo pro toto zasedání projednání dvou významných dokumentů, které by měly být konkrétní odpovědí na oprávněné požadavky katolíků: „Kodex chování biskupa“ a „Poroty laiků pro vyšetřování případů zneužívání a jejich krytí v sítích kompliců“.

Potrefení se ozývají

Šokující překvapení však připravil aktuálnímu jednání biskupské konference USA Vatikán, který zakázal o těchto dokumentech jednat.

Kardinál DiNardo oznámil: „Na naléhání Svatého stolce nemůžeme o těchto dvou akcích jednat. Jsem rozčarován tímto papežovým rozhodnutím“.

Anne Barrett Doyleová, spoluředitelka »BishopAccountability.org«, organizace, která shromažďuje údaje o sexuálním zneužívání v církvi, k tomu řekla:

»To co zde prožíváme, je opravdu neuvěřitelné. Je to pokus potlačit docela rozumné a přiměřené iniciativy amerických biskupů. Uvidíme, jak se vyvine situace v nejbližších dnech. Ale některé úvahy jsou nevyhnutelné.

1. Jak chce vstoupit do synodality, o které papež mluví a které má plná ústa, ale pokud jde o decentralizaci, je zde velký nesoulad mezi Svatým stolcem a vnitřní činností biskupských konferencí. Jak chce řešit současnou velkou krizi, za kterou nese Vatikán velkou odpovědnost a o níž je třeba dát jasné odpovědi na oprávněné otázky věřících?

2. V okamžiku, kdy biskupská konference rozhodne, že svěří – konečně – laikům delikátní a obtížný úkol, takovéto blokování ze strany papeže nepředstavuje nic jiného než evidentní svrchovaný klerikalismus.

3. Velmi opovážlivé je chování samotného papeže. Opět se ukazuje, jak na to upozorňují také mezinárodní média, a to i ta, která ho ještě před několika měsíci tak vyzvedávala, že projevuje chování zcela jiné, než jasné a průzračné, jaké vyžaduje právě krize z pohlavního sexuálního zneužívání:

1. Především je to jeho mlčení ke svědectví arcibiskupa Vigana, které je nevysvětlitelné a neomluvitelné, a je v této situaci první nápadnou epizodou.

2. Odmítnutí požadavku amerických biskupů, aby bylo zahájeno apoštolské vyšetřování McCarricka a krize ze zneužívání, je druhé. Připomeňme si, že apoštolské vyšetřování mohlo otevřít všechny brány a všechny skříně, a to i ve Vatikánu, čehož biskupská konference nemůže dosáhnout.

3. A tento třetí zásah – znemožnit bezprostřední reakci americké církve, nejvíce zraněné. Příkaz odsunout řešení až na setkání konferencí v únoru, což je za čtyři měsíce, může být oprávněně označen za obstrukci a záměrné vyčkávání, až se časem naléhavé otázky a patřičná odpovědnost rozplynou. Výsledný dojem je takový, že buňka moci, ve které je uzavřena sv. Marta, nechce vzít na vědomí stav krajní nedůvěry vůči církvi a ztrátu věrohodnosti jejích současných exponentů, což se bohužel jeví vzhledem ke stavu věcí nikoliv jako neodůvodněné«.

Anne Barrett Doyleová

Pramen: Nuova Bussola Quotidiana