Sebevrraždda Exvopy, která se dále nechá fackovat

Jsme v rukou nezodpovědných a zaprodanců, se středovou pravicí, která má v sobě bolesti břicha, ale která celkově popírá suverenitu, na kterou je tak hrdá. V navozené slepotě degradovaných lidí dramaticky dominovala. Níže najdete další relevantní úvahu od stejného autora: Slova rusofobie. Cituji ze svých poznámek: Rusofobie má spíše prastaré kořeny. Možná to souvisí s tím, že Rusko vždy představovalo jakousi bariéru liberálnímu kapitalismu a jeho touze po průlomu na východě. V osmnáctém století. mluvilo se o „carském barbarství“, tehdy ve dvacátém století. „bolševického“ barbarství“, dnes „neocarského barbarství“. A myslím, že je do jisté míry relevantní, že Rusko jako celek vyjadřuje určitý odpor vůči homogenizaci se „západními „hodnotami, jak jsou dnes chápány. Rusko potápí svou tisíciletou kulturu v helénském světě, kterou pilo, zvláště po schizmatu. Možná bude užitečné přečíst si vynikající „ Rusofobii “ od Guye Mettana, nakladatele Sandro Teti, s úvodem od Franca Cardiniho.


Sebevražda Evropy, která si dále nechá fackovat

A zatímco USA a EU pracují na nezbytné dokumentaci k prokázání ruských „válečných zločinů“ na Ukrajině (když se říká, že má tvář jako…) a identifikují nové sankce proti 400 ruských „oligarchů“, oznámil von der Leyen, že se EU konečně rozhodla osvobodit od ruských fosilních paliv.

Bylo načase, udělali to, aby se uskutečnil dlouho očekávaný ekologický přechod! Operace Greta tedy nebyla marná, už to není pubertální sen mas řízených institucemi v ekologicky udržitelném transu. Všichni pak souhlasí s tím, že opustí ruskou ropu a špatný plyn a přejdou na americký břidlicový plyn, a koho zajímá, že je více znečišťující než tradiční plyn a že má ničivý dopad na životní prostředí v těžebních oblastech a že nás to stojí více než 30 % „Putinův“. Velký Totò by řekl: „A co jsem Pasquale?“ zatímco se smál a plácal.

Biden, panečku, nám Evropanům připomíná, že nedostatek potravin bude skutečně nouzový, a aby se stal skutečností a ne jen příslibem, je vhodné přistoupit k sankcím a především k vysílání „humanitárních“ pomoc Ukrajině. Von der Leyen může jen nadšeně schvalovat, natož neustále vyslovovaného Draghiho, připraveného poukázat na to, že na supersummitu NATO, pokud jde o zbraně, znovu potvrdil závazek všech ostatních vlád Atlantického paktu, takže Itálie ze 70 milionů eur za den na vojenské výdaje jde na 100 milionů. Jak recese posměšně vrhá svůj stín na naši blízkou budoucnost.

Ukrajina není v NATO, ale instruktoři už léta opouštějí Vicenzu, aby školili personál na základnách, které jsou jen zdánlivě ukrajinské; a Rusové, kteří si nejsou jistí nesmysly, mnoho z těch struktur je ničí, dobře vědí, že to nejsou ukrajinské vojenské struktury, ale NATO (což naše informace s přilbou samozřejmě dává pozor, aby nám to nedalo najevo). Mezitím nás generální tajemník NATO Stoltenberg informuje, že rozmístí čtyři nové „bitevní skupiny“ (čímž se pobaltské taktické skupiny rozmístěné v Černém moři rozmístí na osm) v zemích svého východního křídla (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko).

„Svobodné“ Evropě, která se nikdy neprojevila jako závislá na USA jako v této situaci, je zabráněno pokračovat v cestě obchodních vztahů s Ruskem, čímž je vážně ohrožena možnost garantovat tyto zdroje dodávek (plyn, pšenice, krmiva, hnojiva atd.), bez nichž je jistou perspektivou ekonomická recese s následným vertikálním poklesem životních podmínek evropských populací. Itálie se zachmuřeně tváří, my, kterým chybí všechno, jen ne větrné turbíny, s Demokratickou stranou, která od první chvíle sklopila helmu na hlavu a směle vede… zadkem ostatních válečnou sestavu. 

Evropa tedy jedná proti svým vlastním zájmům, obětnímu beránkovi americké vůle bránit západní okraj euroasijského kontinentu. Stejná Amerika, která opustila Afghánistán, se rozloučila s jakoukoli asijskou vyhlídkou. S tím, že všichni (nebo skoro) věří, že útěk z Afghánistánu byl rozsudkem selhání exportu v těch čtvrtích slavné demokracie (nic společného s těmi „divochy“ a s „divochy“, víte, zločiny nepočítají se téměř za nic); místo toho to bylo jen uznání, že asijská oblast se pro ni nyní stala „zakázanou“. 

A tady se dostáváme k věci: unipolární éra vedená Spojenými státy skončila, svět kráčí jako žirafa do éry multipolarity. Formuje se eurasijská oblast, pravda, ne homogenní, ale konvergující na záměru vybudovat proces pod praporem multipolarity: Rusko, Čína, Indie se ubírají tímto směrem; Zdá se, že samotný Izrael je netrpělivý a Turecko už nějakou dobu postupuje samo. A v Africe je vždy snazší najít Čínu a Rusko než Ameriku. K čemuž zbývá jen obdělávat vlastní zahradu (ale i tam má s někým problémy) a svou evropskou závislost. 

USA si proto musely na Evropu přitvrdit, nemohly už dále tolerovat, že nadále proplétají obchodní vztahy, jako by se nic nestalo s Ruskem, které už nebylo Jelcinovým. Osa Berlín-Moskva, která ji nejvíce znepokojovala, musela být porušena. Zatím se zdá, že se to podařilo, navzdory německému reptání a váhání a bolesti v zadku železného suverénního Orbana, který trvá na tom, aby byly zájmy lidí, které zastupuje, na prvním místě („Nemůžeme dovolit, aby cenu války platili maďarští Rodiny. To je důvod, proč budeme i nadále oponovat“, prohlásil rozhodně Orbán a odmítl požadavek ukrajinského prezidenta na zaslání zbraní, což je žádost považována za „nepřijatelnou a v rozporu se zájmy maďarského lidu“).

Evropa, která tedy shromáždila americkou ukasu, si vykopala svůj vlastní hrob a nezdá se, že by byla schopna vyjádřit něco, co přesahuje americký horizont, postrádá schopnost „myslet“ na sebe jinak než na tomto horizontu. 

Na druhou stranu je pro ni těžké myslet na něco jiného, ​​poté, co ji konfigurace po druhé světové válce umístila do stavu totální atlantické závislosti. A nejde jen o masivní vojenskou kolonizaci (základny rozeseté všude, jen v Itálii více než 100), ale také o tu kulturní kolonizaci, která vyústila v plné přilnutí k americkému způsobu života („americký způsob života“) … od té doby, co do „osvobozených“ měst vstoupily jednotky hvězd a pruhů, které rozdávaly žvýkačky („cingomme“), cigarety a čokoládu. 

Životní styl pak doveden k dokonalosti s tisíci hollywoodskými filmy, které zaplavily naše kina, s hudbou a vším ostatním… až po onu antropologickou mutaci, která doprovází smutné a dekadentní poslední roky, v nichž došel do takové míry degradace z nechtít „rizikové“ definování ženy, protože člověk není biolog, nebo přijmout, že v závodech v plavání žen soutěží sportovci s muži, kteří se „cítí“ ženou (a to je dobré pro sportovce, kteří si jen stěžují, ale nejsou schopni odmítnout soutěžit s fyzický samec, dříve nebo později si zaslouží soutěžit s delfíny v „přechodu“).Americký způsob života, ve kterém dominuje „probuzená“ kultura (o které jsem mnohokrát mluvil), která doslova napadla nervovou strukturu americké společnosti (a na oplátku i naši), která v transhumánním progresivismu nachází nejlepší ideologické krytí svého liberálního globalismu.  

Ale jsou to hodnoty Západu? Pro Waltera Veltroniho ano. Kdo jde dokonce tak daleko, že říká, že „invaze na Ukrajinu je válkou proti hodnotám Západu“. Tak ukazuje dobrému Veltroniovi jeho solidní kulturu… Panini a neschopnost rozlišovat mezi hodnotami Západu a „hodnotami“ globálního věku. „Hodnoty“, které považuje za západní (a s ním i celý krásný pokrokový svět), jsou ve skutečnosti ty, které se abstraktně ztotožňují se svobodou a demokracií, s celým balíkem „občanských práv“ (univerzální občanství doplněné pohostinností a zahrnutí migrantů považovaných za hypotézy nového lidství, odmítání hranic a národních států, aby se později stali intervencionistickými pronacistickými ukrajinskými nacionalisty, eutanazie, 

Ach ne, drahý náš Obamiano Veltroni, hodnoty Západu, ať už se jim líbí nebo ne, mají velmi odlišný zdroj. To jsou hodnoty, které doprovázely formování západní civilizace, která se nezrodila s triádou sexu, drog a rokenrolu, ale vyvíjela se v průběhu nerovných a slavných staletí a tisíciletí historie, podle kánonu antická tragédie.řec. Věci šly takhle, bod a je to, jiný svět je jistě možný, ale určitě se to týká budoucnosti, ne minulosti. 

Nic nelze vymazat, kromě resetování historické paměti ve jménu lidstva, které má být modelováno podle eugenických dystopií diktovaných onou arogantností, kterou staří Řekové nazývali arogance , tou hrdou pýchou, která vede člověka k přecenění svých sil až k tomu, aby přemýšlel. o sobě jako o Bohu a vrhl se jako Prométheus, aby ukradl oheň bohům, ale zjistil, že utrpěl krutý a věčný trest. 

Ale možná je to svět, proti kterému neustále zuříme a ke kterému často pociťujeme niternou nenávist (rusofobii), který představuje zdroj úzkosti našeho falešného svědomí?

Včera jsem četl hořký, ale pravdivý kus Andrey Zhok, „ Slepota„. Zhok hovoří o dvojí tragédii (geopolitické a kulturní) Západu. Hlásím celý závěr, stojí to za to. „Dnes se evropští lídři nemohou skutečně postavit proti americkým vůlím: nejen kvůli objektivní rovnováze sil, ale také proto, že všechny argumenty, všechny modely, veškerá obraznost, kterou mohou využít, říká jim a jejich voličům jen jediné: „žádný jiný svět je možné“. Ostatní, všechny ostatní, všechny doby odlišné od našich, všechny formy lidstva odlišné od našeho – jak je nám ideálně představováno – jsou jen omyly, nepochopitelná ošklivost, dogmatické zbytky. Až dnes nás tato naše zaslepenost vede k tomu, abychom si říkali stále větší a větší lži, a nutí nás být stále více netolerantní vůči těm, kteří hru na tyto iluze nesnesou. A tato zaslepenost nás také činí neschopnými odhadnout skutečné nebezpečí, že budeme nadále věřit, že jsme nepostradatelným středem světa, zatímco bychom se mohli ocitnout v mimořádně rychlé době a být pouze nudnou a zbídačenou periferií amerického impéria. decentralizované a v krizi.“ (Antonio Catalano)

* * *

Slova rusofobie

Stejně jako k ukojení jeho příšerného hladu bylo třeba každý rok nasytit Minotaura sedmi athénskými chlapci a sedmi dívenkami, tak západní rusofobie krmí své veřejné mínění slovy, která mají za cíl přesvědčit, že Rusové jsou pouze plebejskými poddanými. Tak se stává, že hlava státu tohoto lidu, který, připomeňme, obývá území 57x větší než to italské, není nikdy prezentován jako prezident Ruské republiky, ale čas od času jako car, císař, autokrat, despota a nyní dokonce jako mnohonásobná Hitlerova odpověď; stejně jako velcí ruští podnikatelé jsou pravidelně označováni jako oligarchové. 

Před měsícem nás „ Micromega “ vyzvala, abychom se zamysleli nad tím, jak je hluboce špatné mluvit o Putinovi jako o jediném zodpovědném muži, když je místo toho zkušeným zprostředkovatelem často protichůdných zájmů, pocházejících z politického a vojenského establishmentu, z ekonomických mocností a od samotných tajných služeb, ve kterých se vycvičil. A každopádně, ať se nám to líbí nebo ne, volí je přes 70 % ruské populace. Jen abychom zůstali v naší části a použili stejné měřítko, oligarcha Draghi z kolika? 

Pokud bychom chtěli použít stejný jazykový kód na svobodnou Ameriku, dobře, pak kromě autokratů a oligarchů… ale Hollywood se postará o jejich očistu jako velkorysé dobrodince a filantropy. V americké „ demokracii “ (dal jsem do uvozovek, protože je to nyní slovo postrádající jakýkoli podstatný význam) existuje politický systém řízený velmi malou elitou založenou na bohatství a zakořeněnou ve velkých rodinách. Můj předsudek?  

V roce 2014 byla zveřejněna studie vědců z Princetonské univerzity a Northwestern, ve které byl odhalen „skutečný“ politický systém Spojených států. „Za zjevnou demokracií se skrývá vláda několika lidí, kteří se nestarají o volby lidí.“ Tedy systém, ve kterém zájmy občanů nejsou zastoupeny, ale řídí je oligarchie bohatých a mocných. Výzkumníci Martin Gilens a Benjamin I. Page provedli svou studii („ Testování teorií americké politiky: Elity, zájmové skupiny a průměrní občané “, publikované v Telegraph) analyzuje data získaná z více než 1800 různých politických iniciativ v letech 1981 až 2002 a vyvozuje z toho, že Spojené státy jsou v rukou těch, kteří také kontrolují ekonomický systém a řídí směřování země, nezávisle nebo dokonce proti vůli většiny voličů.

„Ústředním bodem, který vyplývá z našeho výzkumu, je, že ekonomické elity a organizované skupiny zastupující komerční zájmy mají podstatný a nezávislý vliv na politiku vlády USA – píší Gilens a Page ve zprávě – zatímco masové zájmové skupiny a průměrní občané mají malý nebo žádný vliv. „Jinými slovy, vláda USA přijímá politiku, která upřednostňuje lobbování a zvláštní zájmy“, a nedává zatraceně „občanům.“ Když většina občanů nesouhlasí s ekonomickými elitami a/nebo se zájmy lobby, obecně ztratit, „vysvětlete výzkumníci. Studie dospěla k závěru, že politiky v USA“ mají tendenci se přiklánět k přáním společností a obchodních a profesních sdružení.“ 

Časopis „ Forbes “ každý rok sestavuje seznam nejbohatších lidí světa, mezi nimiž jsou Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Page ( Google) a pak historici Rockefeller, Rothschild, Soros a tak dále.

Antonio Catalano

Pramen: Chiesa e post Concilio