Schází Vám Ratzinger jako hlava církve?

Italský deník LIBERO provádí od 12. dubna On line průzkum. Jediná otázka zní:

Schází Vám Ratzinger jako hlava církve?

Možné odpovědi jsou: »Ano« »Ne«.

13. dubna v 8.45 byl výsledek mezisčítání: 84% odpovídá ANO, jen 16% Ratzingera nepostrádá.

Dotázaní připojují někdy své komentáře.

Franco Ranuzzini napsal:

Ratzinger hovořil o Bohu a hojně citoval Písmo svaté, ale Bergoglia rozeznáváme jako papeže jen podle bílého odění. Bez něho by ho každý pokládal za politika.

Ricardi Cavalli:

Benedikt byl papež. Bergoglio překračuje ve svým kázáních hranice. Řekl, že Ježíš se stal ďáblem. A hadem. Je možno pochybovat o tom, kdo je Bergoglio a kdo je papež? Čtěte vidění Emmerichové a také Neumannové. Zůstaňme věrni trvalé nauce a trvalému učitelskému úřadu.

Je možno zpochybnit, zda šetření je reprezentativní, stejně jako je možno zpochybnit, zda je možno hlavu církve měřit průzkumem. Iniciativa Libero nicméně zviditelňuje odezvu, která je v protikladu k postoji, jaký k Františkovi prezentuje většina médií.

Nesouvisí to také s tím, že 84% dotázaných postrádá papeže, protože František se v prvním dnu svatého Tridua dělá pro církev neviditelným a neslaví památku Poslední večeře v Lateránské bazilice, ve svém sídelním biskupském chrámu, spolu se světovou katolickou církví, nýbrž s vyloučením veřejnosti?

Giuseppe Nardi, Katholisches