Satan do krásy oděný

                                                                                     18.9.2018


Satanismus změnil taktiku, jeho novým slovníkem je krása, svoboda, politika…

Zapomeň na   chvíli na rohy a síru. To je satanismus starého ražení, vhodný na plnění kasy v kinech. Skutečnost je dnes zcela jiná. Před tváří světa, který se mění, mění se také pravidla klamu. Tím se vyznačuje současná perioda, která radikálně mění slovník, když hovoří o satanismu.

Ctitel tohoto kultu si totiž dává dobrý pozor, když popisuje, co dělá nebo co si myslí, aby tak činil způsobem co nejnevinnějším. Způsobem dokonce hodnověrným, s použitím pozitivních slov, bohatých na lidství a někdy i na radost. Mění tak smysl věcí, často v definicích, které dovolují zahlédnout překvapující myšlenkou otevřenost.

Podívejme se na některé příklady. Podle jednoho schématu, jehož věrohodnost není možno si ověřit, mělo by to být v současné době pět „proudů“ satanismu: racionalistický, spiritualistický, agnostik, okultista, sarkasta. Nechejme zatím stranou poslední dva, jsou dostatečně evidentní, ale u těch prvních tří vyvstává nejedna pochybnost i u toho, kdo má v těchto věcech jasno. Satanismus racionalistický, spiritualistický? Co to má znamenat?

Netřeba jít daleko, abychom to odhalili. Představitel nápadného satanismu jakožto racionalista dokonce kandiduje ve volbách v roce 2013 spolu s Margeritou Hack. Jedná se o Marka Dimitriho, se kterým 6. února hovořil redaktor „Fatto Quotidiano“. Ve svých předvolebních vystoupeních (za stranu Democrazia Atea – bezbožecká demokracie) mluvil o znovuobjevení „občanských práv“ a o „zamítnutí veřejných financí“. Nebýt několika „vyšinutí“, mohlo se zdát, že tu hovoří zkušený politik. Ale je tu jeden velký problém, a to, že satanisté začali mluvit jako populisté a populisté si často půjčují slogany satanistů. A to se mi opravdu nelíbí.

A nejinak je tomu se „spiritualistou“. Spiritualistický proud nacházím u Joy of Satan – Radost Satana. Na jeho stránkách nacházíme koncepty extrémně sofistické. Především satanismus je zde popisován jako něco mnohem staršího než křesťanství, jako něco, co předchází všechna známá náboženství. Má být prakticky něco jako pravá podstata člověka. V této souvislosti naopak církev je antagonistou, který udusil pravou lidskou podstatu. Obdobným způsobem jsou převráceny všechny pojmy. Přilnout k Satanovi neznamená následovat jeho podněty, podlosti a zvrácené chování, nýbrž mít podíl na uvědomění, kráse a světle.

Zde máme ukázku:

Satanismus není „křesťanský vynález“. Satanismus předchází křesťanství a všechna jiná náboženství. Satanismus si nevšímá skřítků, vampírů, strašidel Halloweenu a podobných bytostí. Satanismus se nezajímá o „zlo“. Satanismus si hledí povznesení, rozvoje lidstva, tak jak to zamýšlel náš skutečný Stvořitel (Satan). Respektujeme Zákon. Křesťanství bylo vynalezeno, aby odstranilo duchovní a okultní poznání (mocnost mysli) z populace a vložilo je do rukou několika málo „vyvolených“, aby potlačili celé lidstvo. Síly mysli a duše jsou reálné a konkrétní. Lid je nezná a není si jich vědom, snadno lze kontrolovat a manipulovat těmi, kteří nemají zkušenosti s používáním těchto energií. Původní Bohové (Démoni) byli nespravedlivě prezentováni jako monstra aocejchováni jako zlomyslní, aby tak lidstvo bylo odvedeno od pravého duchovního poznání. V důsledku toho je lidská rasa drasticky degenerovaná, duchovně i intelektuálně. Spirituální Satanismus silně evokuje všechno to, co je poučení, poznání a hledání svobodného myšlení. Spirituální satanismus uznává vědu a věří, že jakákoliv věc skrytá v nadpřirozenu má racionální vědecké vysvětlení. Nevěříme, že by bylo lidstvo nebezpečně vzdáleno od tohoto poznání působením židovsko/křesťanské omezenosti a jejího ustavičného útoku na vědu v průběhu staletí. Praktikujeme meditace, abychom duchovně pokročili, pozvedli sami sebe. Meditace je podstatná pro lidskou duši, jako pokrm pro tělo. Duchovní satanismus si hledí individualismu, svobody a nezávislosti. Naše minulost je systematicky BOURÁNA, aby mohla pokračovat křesťanská lež.

Promiňte mi tuto dlouhou citaci, ale každá věta tohoto sdělení (velmi známého a rozšiřovaného na blogu) zapíná četné poplašné signály. Spojovat krásu, vědu a racionalismus se satanismem se mi jeví jako něco více než svobodné myšlení. Útok je tak přesný a přesvědčivý, že zůstáváme konsternováni. Také proto, že velmi často nacházíme stejné termíny v neutrálním a „laickém“ terénu. Je třeba upozornit na větu „respektujeme Zákon“. Má budit dojem, že v satanismu není nic zlého, alespoň v pojmu Sociální a legální stát. Je to velmi dobře vybudovaná přesvědčivá argumentace. Ostatně aplikace tohoto sdělení by mohly být velmi nebezpečné v rovině psychické a velmi přesvědčivé v rovině etické. Především probouzejí zmatek. Když se mluví o individualismu, svobodě a nezávislosti, není to citace z Deklarace lidských práv? Je to jakoby bylo řečeno: Věříš v deklaraci lidských práv? Ale pak už jsi satanista, i když o tom nevíš. Chybí ti jen málo, a jsi jeden z nás. Stačí, aby sis to uvědomil. Všechny ty řeči o „antických náboženstvích“ se mi jeví jako blízké tomu, co zastávala Společnost Thule, tajná ezoterická společnost, která silně ovlivnila nacismus.

Kdyby měla nastoupit tato mentalita, vznikly by nejméně dva následky:

1) křesťanství by bylo zbaveno všech pozitivních hodnot, které jsou mu vlastní, jako je svoboda, krása a hledání.

2) satanismus by pronikal stále více do sféry práv laiků a navodil by nimbus všeho „dovoleného“. Ocitli bychom se ve světě zcela zhrouceném, kde Kristova zvěst by se stala zlem a Satanova dobrem pro všechny lidi.

Viz: Nacházíme se v úplné krizi víry

Davide Greco: nocristianofobia.org