S růžencem proti Boko Haram

                                                                           19.6.2017

Růženec se osvědčuje také proti hrozbě islámského terorismu, aby se zastavila metla islámské invaze kamuflované humanitární nouzí podporovaná ustrašenými vládami neschopnými jediného odvážného činu, jen nejhoršího ideologismu.

Růženec není účinný bez našeho vlastního přičinění. U Lepanta bylo mohutné křesťanské loďstvo připravené k velké bitvě a v Nigérii místní armáda se spojenci. V modlitbách je třeba prosit také blahoslavenou Pannu, aby pomáhala zajistit potřebné prostředky k boji a aby se našla také politická vůle a odvaha posloužit si těmito prostředky za zastavení invaze.

Nigerijský prezident Muhammadu Buhari potvrdil, že poslední opěrné body geril Boko Haram, které chtěly založit v Africe kalifát ve stopách tzv. Islámského státu, byly zničeny v pralese Samsiba ve státě Borno na severozápadě země. Stovky bojovníků na útěku překročily hranice a vzdaly se nigerijským úřadům. Referuje o tom agentura Reuter.

Během sedmi let bojů zavraždilo Boko Haram více než sto tisíc osob a způsobilo útěk nejméně dvou milionů osob. V době největších úspěchů dokázala islamistická gerila kontrolovat široká území státu. Nyní naopak se zdá, že jí hrozí definitivní porážka. Co způsobilo podstatnou změnu situace v tak krátké době?

Tam, kde nigerijská armáda a policie byly obviňovány obyvateli ze slabosti a neschopnosti v boji s teroristy, vystoupila jedna osoba, která zapálila plamen odporu proti Mohamedovým následovníkům. Jedná se o Mons. Olivera Dashe Doema, biskupa v Miaduguri, epicentru aktivní zóny Boko Haram.

Zatímco diecéze strádala v důsledku teroru, Mons. Dashe vyhlásil křížové tažení modliteb svatého růžence s prosbami o pomoc Panny Marie, aby učinila konec ráně islámského terorismu. Mladý a odvážný prelát neváhal vystoupit na náměstí, oblečený v taláru s pektorálem na hrudi a šířil modlitbu svatého růžence s takovou horlivostí, že získal obdiv i muslimského obyvatelstva.

Před dvěma roky, když se modlil ve své soukromé kapli, Mons. Dahse obdržel nadpřirozené vnuknutí, aby svolal katolíky ke křížovému tažení modliteb proti Boko Haram. Viděl v duchu Ježíše, jak mu odevzdává meč, který se náhle změnil v růženec a slyšel hlas, který mu řekl: „Tímto bude Boko Haram poražen!“

Prelát přijal tuto inspiraci velmi vážně a oznámil: „Madona je s námi, ona nás potěší! Zahajme modlitby a zvítězíme!“

Mnozí byli udiveni a uchváceni biskupovou odvahou, ale nechybělo ani těch, kteří měli strach a označovali ho za blázna.

Ale nyní, když vojsko dokončuje definitivní porážku Boko Haram, lid se na biskupa obrací s uznáním a úctou.

Mons. Dasha zavedl modlitbu růžence ve všech katolických chrámech a školách, a také v rodinách. Na dotaz Catholic Herald vyprávěl: Milice Boko Haram byly všude. Nyní zmizely. Hrozba kalifátu byla zmařena díky modlitbám lidu. Růženec udělal již v minulosti zázraky při osvobozování národů. A uvedl konkrétně zásah Panny Marie v bitvě u Lepanta v roce 1571.

A my se ptáme: Kde jsou evropští biskupové, kteří by svolávali křížová tažení modlitby růžence proti hrozbě islámského terorismu, jenž právě v těchto dnech opět zranil náš kontinent?

                                                                     Chiesa e post concilio