Římská kurie chronicky a nenapravitelně churavá?

Vánoční projev papeže Františka k římské kurii budí dojem, že promlouval k nevyléčitelně choré organizaci napadené rakovinou. Od své nástupu pokouší se Bergoglio před Vánocemi o neúprosnou diagnozu. Nejčastěji označuje za hlavní syndrom svého sboru rakovinový vřed.

Vánoční projev 2015

Každoročně, když se svět připravuje na nejkrásnější svátky roku, na Narození Božího Syna, které svým způsobem oslovuje i nevěřící, vydává se František jinými cestami. V době, se lidé znovu scházejí ve svých rodinách ke společné slavnosti, vyměňují si přání štěstí, požehnání a míru, který zavládne více než jindy v roce a kdy temné body ustupují do pozadí, sahá František k obzvláště neúprosné a nemilosrdné kritice. Jeho vánoční proslovy jsou každoročně hlubokým protikladem k harmonii posvátného období.

Od roku 2014 nalezl Bergoglio rekordních patnáct těžkých chorob. Místo jediné pochvaly a jakéhokoliv slova díků vysype na kardinály, biskupy a monsignory každoroční výčet smrtelných chorob.  Sotva si přitom uvědomuje, že čerpá z repertoáru svých vlastních neřestí.

Hlavní výrazy diagnóz

Výrazy použité v uplynulých třech letech, vypočítává tento seznam:

samoúčelnost“, „nepohyblivý aparát“ , „zkrašlující chirurgie“ „skvrny“ „výměna osob“, „choroby“ , „otevřený odpor“, „skrytý odpor“ ,. „zkamenělá srdce, „prázdné řeči“, „duševní leopardismus“ , „zlomyslný odpor“, „zvrácená mentalita“, „zlý démon“, „únik do tradice“, „znamení smrti“, „škodit“, „ochořet“, „skrytá ctižádostivost“, „sebevztažnost“ „čistit sfingu kartáčkem na zuby“, „sebezničení!, „zavrženíhodná mentalita spiknutí“, „rakovinový nádor“, „klamné sebeprohlašování za mučedníka systému“, „korumpovat“, „katalog kuriálních chorob“, „nemoci“ , „hlídání“, „bolestivé útoky“, „slepá justice podle litery“, „zrádci“, „intriky“, „dychtění po odplatě“….

Ani o Vánocích 2017 nekonstatovala Františkova pátá vánoční promluva žádné zlepšení. Římská kurie se jeví jako nevyléčitelný pacient. Závěrečná diagnóza je neúprosná : Kurie je zachvácena „rakovinou“.

„Rakovina“

Ve svých třech vánočních projevech mluvil František o „rakovině“ a „ nádoru“

2017

»Co je velmi důležité, je překonat nevyváženou a zavrženíhodnou mentalitu spiknutí v malých kroužcích. Ty představují ve skutečnosti přes všechna ospravedlňování a dobré úmysly rakovinový nádor, který vede k sebevztažnosti, a nezastavuje se ani před církevními organismy jako takovými, a to zvláště u lidí, kteří v nich pracují. Ale když k tomu dojde, ztrácí se radost z evangelia, radost z toho, že hlásáme Krista a jsme s ním ve společenství; ztrácíme pak velkodušnost našeho zasvěcení«.

2016

»Jinými slovy, je třeba definitivně odložit ad acta praxi promoveatur ut amoveatur. To je rakovinový nádor.« (povýšit, aby byl odstraněn).

2014

»Nemoc uzavřených kroužků, kde příslušnost ke skupince je silnější než k tělu – v některých případech než k samotnému Kristu. I tato choroba začíná s dobrými úmysly, ale v průběhu času zotročuje své lidi a stává se rakovinou, která ohrožuje harmonii těla a působí mnoho neduhů zavláště u nejmenších z našich bratří.«

Podivný otec rodiny

Je to neobvyklé: Je to otec , který je o Vánocích v římské kurii zaměřen vždy jen na negativní jevy. Je to opak toho, co otec rodiny v takové chvíli očekává.

Podle knihy Papež diktátor Marcantonia Colonny je taková zničující kritika jako demoliční koule ten pravý František, zatímco usměvavý a vlídný papež je mediální konstrukt, jako PR-Gag.

Již při změně data 2013/2014 napsal magazín Focus, že kuriální pracovníci žijí v atmosféře zastrašování. Od té doby se tyto zprávy jen rozmnožily. Kdo nechce akceptovat tento falešný kurs, je odsouzen k vnitřní emigraci. Jiní, kteří tento kurs argentinského papeže praktikují z přesvědčení na základě své loajality anebo kariérismu, jsou odsouzeni k uspěchané horlivé poslušnosti, která přináší své plody.

Opakující se hodnocení hovoří o tom, že papež František trpí hlubokým odporem k římské kurii. Je to odpor, který musí být staršího data, protože jinak nemá opodstatnění. Je to něco, co si přinesl do Říma již z Buenos Aires a dosud to neodložil.

Giuseppe Nardi Katholisches