Proti globálnímu útoku je nezbytný globální protiútok

Zpráva pro nadaci Pravda pro zdraví

Mons. Carlo Maria Viganò


Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás oslovil, zatímco s velkým a chvályhodným nasazením odsuzujete nejkontroverznější a nejznepokojivější aspekty experimentálního genového séra. Váš boj za vědeckou pravdu spolu se stále koordinovanější akcí mnoha vědců a lékařů na celém světě otevírá oči mnoha lidem, kteří byli klamáni falešnými sliby zdravotnických úřadů, protichůdnými názory odborníků a mediální propagandou.

Nebudu se zabývat čistě zdravotní problematikou, protože jste mnohem lépe připraveni než já: ne sutor supra crepidam. Dovolte mi, abych vás upozornil na několik myšlenek a podíval se na to, co se děje jako celek, aniž bych se zastavoval u jednotlivých detailů.

Nyní je mi jasné, že hlavním cílem této groteskní hry na zdraví je zavést systém kontroly jednotlivců, který se realizuje prostřednictvím tzv. zeleného pasu. Víme, že zdravotní pas byl plánován již dlouho, ale aby se stal povinným, bylo nutné vytvořit pandemickou situaci a donutit obyvatelstvo – vydíráním nebo hrozbou sankcí – aby se nechalo naočkovat experimentálním lékem, za který výrobce, stát ani očkovatel nenesou žádnou odpovědnost a přenášejí ji na pacienta. Právě včera se FDA rozhodla zveřejnit důvody, proč o neznámém obsahu tohoto očkování se smíme dozvědět až v roce 2076: zdá se mi, že to je dostatečný důkaz zločinného smyšlení, které se skrývá za pláštíkem veřejného zdraví.

Takže tu máme elitní skupinu zločinců, kteří se sešli na Světovém ekonomickém fóru, aby vymysleli Velký reset, a v OSN, aby realizovali Agendu 2030, a kteří se rozhodli zdecimovat populaci planety pomocí určitých podrobně popsaných „scénářů“. Ničí národní ekonomiky, způsobují chudobu a nezaměstnanost, vytvářejí diskriminaci a porušují základní práva s jediným cílem – kontrolovat přeživší, sledovat jejich pohyb, měnit jejich životy, rozhodovat o jejich myšlení a určovat jejich zdraví. Do této práce se zapojují vlády, státní úředníci, lékaři, soudci, orgány činné v trestním řízení, média a – jako by to nestačilo – dokonce i náboženští představitelé. Nazývat to spiknutím je reduktivní: jedná se o jasný a odhodlaný státní převrat s cílem spáchat zločin proti lidskosti. Aby nás vlastně ovládali: aby z nás udělali otroky a klienty systému, který se chystá na implozi a v němž se ti, kdo v minulosti nejvíce profitovali, chystají provést „čtvrtou průmyslovou revoluci“ – jak ji nazývá Klaus Schwab -, aby mohli pokračovat v hromadění moci a peněz.

Součástí tohoto projektu je zavedení zdravotních pasů a tzv. očkování. Málo záleží na tom, že ve jménu záměrně vyvolané mimořádné situace jsou beztrestně porušovány ústavy států a nejzákladnější právní principy; málo záleží na tom, že významné lékařské osobnosti odsuzují závažné vedlejší účinky genového séra a zločinné řízení pandemie; málo záleží na tom, že makroskopické střety zájmů mezi farmaceutickými společnostmi, lékařským personálem, zdravotnickými úředníky a hlavním informačním proudem jsou dobře známy: oficiální narativ nepočítá s vyvrácením, nepřijímá kritiku, netoleruje důkazy faktů.

Pokud se však elitě podařilo zkorumpovat vládce a provést skutečný převrat proti občanům, nemůžeme reagovat na místní úrovni: pokud je agrese globální, musí být i akce odporu globální. Proto znovu vyzývám i vás, kteří jste si jako vědci dobře vědomi nebezpečí této experimentální drogy, abyste se připojili k Antiglobalistické alianci, abychom mohli jednotně a koordinovaně bojovat proti této nevyhlášené – ale neméně bezohledné a násilné – světové válce.

Naším nepřítelem není virus, ale šílenství těch, kteří se zpronevěřují svým povinnostem na úkor společenství, těch, kteří věří, že mohou našim národům vnutit čínský totalitní model a sociální kredit ve jménu komunistického kolektivismu, který každému z nás bere identitu a svobodu. Tuto globální zradu je třeba zastavit: na korupci musíme odpovědět poctivostí, na lež pravdou, na vlastní zájem velkorysou oddaností věcem veřejným, na touhu po moci a penězích nezištnou službou a smyslem pro povinnost.

Odmítněme nejen pandemický blud, ale celý zámek hrůz globalistické ideologie: kulturu smrti potratů a eutanazie, genderovou teorii, indoktrinaci našich dětí, „kulturu zrušení“, nekontrolovanou imigraci, rozbití přirozené rodiny, snížení ochrany a mezd pracujících, pronásledování drobného podnikání. Vraťme se k hrdým obráncům tradičních hodnot: Boha, vlasti a rodiny. Vraťme se k modlitbě k Pánu, uznejme ho za Krále nejen jednotlivců, ale i národů a celé společnosti. Pouze pochopením probíhající války, identifikací protivníka a jeho zločinných cílů budeme schopni vzdorovat a zvítězit.

Pokud se budeme zabývat pouze účinností genového séra, spolehlivostí stěrů nebo reakcí jednotlivých států na šíření nákazy, nikdy se z toho nedostaneme.

Nezapomeňte, pokud je útok globální, musí být globální i protiútok!


Kéž nám Bůh pomáhá a chrání nás!


+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup