Prorok chce, abychom se tak oblékaly?

Advokát Christophe Piguet, prezident forenzního kolegia ženevského soudu, byl svědkem tohoto rozhovoru:

K ženě celé zahalené do burky včetně rukou přistoupila jiná žena, velmi elegantně oděná. Velmi sladce jí řekla, že je rovněž muslimka, ale nechápe důvody, proč některé muslimky nosí burku. Žena v burce odpověděla: »Prorok chce, abychom se tak oblékaly.« Druhá žena namítla: »Prorok? Jste si tím jista?« – Žena v burce odpověděla: »Je to v Koránu«. Druhá žena odvětila: »Ah, v Koránu. Prostudovala jsem Korán a nepamatuji si, že by tam bylo napsáno, že Prorok od nás žádá, abychom se oblékaly jako ženy z kmene machinchosebdule (výraz, o kterém si není právník jist, zda ho dobře slyšel) které žily v saharské oblasti a nosily tento šat mnohem dříve, než se narodil Prorok, aby se tak chránily před pískem při písečných bouřích. Náš Prorok sotva znal tento kmen. Jak by mohl chtít, aby se muslimky oblékaly jako ženy, které vůbec neznal?«

Žena burce řekla: »Chce to Prorok a já jsem to četla v arabském jazyku.« – »Vy tedy znáte arabštinu slovem i písmem?« – »Jistě, absolutně.« Žena oděná podle západní módy začala mluvit v arabštině a bylo zcela jasné, že žena v černém nerozumí ani slovo. Řekla jí francouzsky: »Madam, jsem profesorka arabštiny a muslimské civilizace na zdejší univerzitně. A mohu potvrdit, že neznáte ani slovo arabsky. Kde jste se narodila?« Odpověď: »Narodila jsem se zde, v Ženevě.« – Profesorka odpověděla: »Proto nosíte šat určený k tomu, aby chránil před pískem za bouře ženy jednoho malého subsaharského kmene, o kterém Prorok nikdy ani neslyšel, a říkáte, že jste to četla v Koránu, ale nerozumíte arabsky ani slovo. Trváte na tom, že jste našla příkaz, jak se oblékat, ale nejste schopna říct, v jakém textu…« Žena v burce jí skočila do řeči: »Stačí. Urážíte mě!« Profesorka odpověděla: »Nikoliv, milá paní, vy nás urážíte a urážíte naše náboženství díky vaší kamufláži a díky své kultuře. Vydáváte nás muslimy za imbecilní fanatiky…«

Závěr: Co má společného s islámským náboženstvím oděv burka, který nosí některé islámské ženy, ale který je původně určen k ochraně při písečné bouři? Neslouží snad jen k umrtvování ženy?

La tribuna di Ginevra 18. května 2016