Případ francouzských biskupů

Případ dokumentu francouzské církve zaslaného synodě s „liberálními“ požadavky, které biskupové nesdílejí, je znamením rezignace týchž biskupů, jejichž role je rovněž znehodnocena autoritářstvím tohoto pontifikátu. Ale právě ve jménu koncilu by měli biskupové znovu zvednout hlavu.

Ať se biskupové probudí, než bude pozdě. Zatímco papež nedělá nic jiného, než že mluví o synodalitě, role biskupů se stále více redukuje na roli listonošů; zatímco František agituje a ukazuje prstem na ty, kdo nechtějí realizovat II. vatikánský koncil, biskupové dovolují, aby bylo koncilní učení o postavě biskupa pošlapáno. Zejména § 27 Lumen gentium připomíná, že na základě své „řádné, běžné a bezprostřední“ moci „nemají být považováni za vikáře římských papežů, protože jsou nadáni řádnou mocí a ve vší pravdě se o nich říká, že jsou „dohlížiteli“ lidu, který řídí“.

V dokonalém souladu s tímto obrazem postupné ztráty autentické biskupské autority jsou zprávy z Francie. Zdrojem je šéfredaktor a vatikanista listu Le Figaro Jean-Marie Guénois, který 15. června informuje o výbušné zprávě, že se francouzští biskupové pokusili vyvolat velký třesk v církvi hlasováním o souhrnném dokumentu návrhů shromážděných od obyčejných lidí (asi 150 000 lidí) s ohledem na ústřední práci synody o synodalitě.

Při čtení souhrnného dokumentu  se hranice mezi francouzskou a německou církví stále více stírají: požadavek, aby se častěji konaly slavnosti slova, protože by umožnily „širší přijetí všech lidí bez ohledu na jejich přístup k eucharistické svátosti“ a také by nabídly „možnost, aby laici – muži i ženy – mohli komentovat Písmo a forma modlitby mohla být svobodnější a spontánnější“ (bod 1). Následovala žádost, aby ženy mohly být vysvěceny na jáhenky, vést homilie při mši svaté a také vstupovat do kněžského stavu (2.3), čímž by se obnovila rovnováha mezi muži a ženami v církvi. V obdržených odpovědích se opět „často doufá, že celibát kněží bude ponechán na jejich svobodné volbě, takže kněžské svěcení a manželství budou slučitelné“ (2.2).

O dva dny později vatikanista listu Le Figaro upřesňuje (zde originál, zde italský překlad), že biskupové ve skutečnosti nehlasovali o obsahu dokumentu, ale o pověření předat jej Římu. Podle Guénoisovy rekonstrukce někteří biskupové skutečně vyjádřili neschopnost hlasovat o dokumentu kvůli některým jeho nepřípustným obsahům, a tak byl nalezen kompromis, aby se hlasovalo pouze pro předání tohoto textu Svatému stolci. Nedorozumění vzniklo tím, že na tři otázky listu Le Figaro vedení francouzského episkopátu potvrdilo, že „text sbírky byl odhlasován“ biskupy. Z toho plyne, že text je přijímán a předáván do Říma tak, jak je, a biskupové se tak stávají pošťáky v sutanách.

Není jasné, jakou logikou se řídí strategie synody ohledně synodality, zda logikou, že Pán ustanovil episkopát v apoštolské posloupnosti, aby učil lid, nebo logikou agentur pro projekci hlasů. Není těžké uhodnout, že to dopadne jako s anketami o starobylé mši ve světě: některé stížnosti se promění ve společné cítění Božího lidu a biskupství, na které Řím nebude moci nereagovat…. Na druhou stranu nás historie učí, že revoluce se vždy dělají ve jménu lidu.

Když pomineme římské strategie, je zarážející, že francouzští biskupové souhlasí s tím, že se sejdou jen proto, aby hlasováním rozhodli o předání shrnutí plného závažných problémů do Říma. Žádný zásah do nebezpečnosti tohoto obsahu, žádné zachvění důstojnosti, které by je vedlo k tomu, aby tento obrat událostí napravili, když vědí, že z té části věřících, která chce zrušení celibátu a ženského diakonátu, jsou oni první a přímo odpovědní.

Autoritářství papeže Františka a jisté části kurie pravděpodobně oslabuje i episkopát zdravé nauky. Neuvěřitelný zásah Říma v diecézi Frejus-Toulone (viz zde), která několik dní před plánovaným termínem hibernovala diakonská a kněžská svěcení, dokonce přiměl již zmíněného Jeana-Marie Guénoise, aby odsoudil směřování katolické církve k „autoritářské autoritě“ (zde), což vytvořilo atmosféru neustálého napětí a strachu mezi těmi, kdo se podílejí na řízení církve, zejména těmi, kdo jsou v úzkém kontaktu s papežem. Která vládne v plném jihoamerickém stylu, což v případě diecéze biskupa Reye, jak zdůrazňuje Guénois, znamená, že si udělala rukojmí (deset obětí, které byly donedávna ordináři), aby držela biskupa v hrsti; to vše bez jakéhokoli oficiálního aktu a bez jakéhokoli skutečného vysvětlení tohoto senzačního gesta. Toto rozhodnutí, vysvětluje francouzský novinář, je „známkou znepokojivého autoritářského směřování“. A je v rozporu se synodálním duchem, který se prosazuje zejména letos, kdy Řím připravuje synodu o synodalitě, která chce v církvi zavést více demokracie a účasti“.Svědčí o tom další iniciativa, tentokrát na návrh „loveckých psů“ minimálně životaschopných řeholních řádů, prefekta Joao Braze de Avise a sekretáře José Rodrigueze Carballa z nově pokřtěného Dikasteria pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Neustálé „očišťování“ řeholních institutů vedlo k tomu, že mnozí jejich členové neobnovili své sliby ani nepožádali o exklamaci, a důvěřovali v souhlas některých biskupů, kteří, aby jim umožnili pokračovat ve společném životě, uznali těmto malým neofirmacím právní status Veřejného sdružení věřících. Kán. 312, který je dodnes platný – bez ohledu na Rescriptum z 15. června – a který uplatňuje učení Lumen gentium o skutečné autoritě biskupa, uznává jeho pravomoc zakládat veřejná sdružení věřících na svém území. Místo toho se papež, který si neustále stěžuje na neaplikování II. vatikánského koncilu, rozhodl omezit biskupskou pravomoc a podmínil zakládání těchto sdružení písemným povolením od Braz de Aviz- Carballo. Skutečná štvanice, jejímž cílem je zabránit legalizaci těch řeholníků, kteří nepřijali drastickou metodu očisty kongregace.

Biskupové zjevně cítí, že do sféry jejich působnosti stále více zasahuje papežova synodální svévole. To však není důvod, proč tyto případy přijímat be mrknutí oka.

Nuova Busolla Quotidiana  Luisa Scrorelli