Poznáte je podle jejich ovoce

Když něco nesplňuje to, co slibuje, ať se cokoli se děje, mělo by to být znamením, že je to produkt lidí a ne Boha

Úvaha Petera Kwasniewského o nedávném Bergogliově projevu [ zde ] mnou přeložená z Obrany odvěkého římského ritu: Traditionis Custodes v. Summorum Pont . Když něco nereaguje na sliby, ať děláte cokoli, mělo by to být znamením, že je to produkt lidí a ne Boha. Zde je seznam článků o Traditionis custodes a Responsa .


Když se znovu zamyslím nad včerejším papežovým projevem (7. května) [ zde ], nejvíce mě udivuje totální rozpor mezi oficiálním vyprávěním a realitou na místě.

Již více než 50 let mají architekti, podporovatelé a vykonavatelé liturgické reformy všechny příležitosti, zdroje a výhody k propagaci slávy svých nových obřadů. Měli za sebou nejmocnější sílu na světě (papežství) a všechny biskupské konference světa; všechny univerzitní katedry, ústavy, semináře a kanceláře; veškerá práva na propagandu a publikaci; a téměř neomezené financování.

Přesto jejich práce jen zřídka vyvolala mezi věřícími velké nadšení. V nejlepším případě to bylo oslavováno jako „to, co úřady požadují.“ Někteří to přijali s lítostí nebo pochybnostmi. Někteří to použili jako záminku, aby si dopřáli hru „DIVY Liturgie“ Mnozí jednoduše odešli z Církve a už se nikdy nevrátili. (Pravda, důvody toho exodu byly různé, ale není pochyb o tom, že mnozí již nedokázali v liturgii rozpoznat znamení pravé jedné, svaté, katolické, apoštolské církve).

Tradiční liturgie mezitím pokračovala i přes všechny myslitelné nepříjemnosti. Papež byl proti. Většina biskupů byla proti. Duchovní se obvykle neobtěžují naslouchat „nespokojeným“. Laici často nevěděli, jak se zorganizovat nebo dosáhnout svých cílů. Jejím největším apologetem v angličtině byl učitel (Michael Davies) [ viz ], kterého by žádný profesionální liturgik nedostihl. To by stálo za zmínku.

Přesto je to hnutí tvrdošíjně vyspělé. Někteří biskupové a kardinálové začali veřejně slavit starodávný obřad. Tradiční kněžské a řeholní komunity si udržely stálé tempo růstu v době, kdy povolání byla bolestivá. Poté, co Jan Pavel II. uznal „správné aspirace“ milovníků tradice a nakonec je Benedikt XVI. vykoupil potvrzením, že tradiční římský rituál nebyl nikdy zrušen, zůstává „posvátným a velkým“ dědictvím pro nás všechny. I dnes tradiční liturgie vyvolává radostné nadšení rozpoznatelné v plných lavicích, v hojné přítomnosti služby u oltáře, ve sborech a v učencích, kteří zpívají a provozují hudbu, ve skupinách různého druhu atd. atd.

Podívejme se tedy na fakta.

Reformovaná liturgie se těšila všem možným výhodám, ale nevedla ani k výraznému obnovení účasti laiků, ani k obnově křesťanství světa, které bylo zaslíbeno jako jediné ospravedlnění. V mnoha západních zemích se počet lidí účastnících se mše zmenšil na pouhý zlomek pokřtěných, a dokonce se stále více upouští od křtů, manželství a církevních pohřbů. Kněží v USA si nyní dobře uvědomují skutečnost, že kongregace po Novus Ordo poklesly o třetinu kvůli uzavření COVID. Tito lidé se nevracejí a opakují nedávný největší exodus bezprostředně po koncilu.

Tradiční hnutí mezitím snášelo všechny nevýhody, ale od svého vzniku v polovině 60. let nikdy nepřestalo růst. Vyznačuje se především rodinami velkoryse otevřenými životu a hojným rozkvětem (v poměru) kněžských a řeholních povolání. Katoličtí věřící znechucení politikou spojenou s COVID (žádná mše, žádné přijímání v jazyce atd.) [ viz ] se přestěhovali do tradičních komunit a našli nový domov na jediném místě ve městě, kde mohli najít mši nebo eucharistickou úctu; a další příliv nastal poté, co papež poskytl bezplatnou reklamu svým motu proprio.

Stromy musí být hodnoceny podle jejich ovoce, říká Náš Pán. Nepotřebujeme audienci u papeže, abychom mohli interpretovat znamení doby; nepotřebujeme liturgický institut v Římě, aby nám řekl, kde vlastně liturgická obnova probíhá a kde selhává. (Peter Kwasniewski)

 Chiesa e post Concilio