Pověz mi, s kým obcuješ, a já ti řeknu, kdo jsi

Státní televize RSI v italském Švýcarsku zveřejnila 25. března ve vysílání Strada Regina rozhovor s honduraským kardinálem Maradiagou. Rozhovor vedl Bruno Bocatelli. Na otázku o vnitřní opozici proti papeži Františkovi vychrlil Maradiaga gejzír urážek na své spolubratry kardinály, kteří si „dovolili“ Františkovi předložit v září 2016 své pochybnosti ke spornému dokumentu Amoris laetitia. Mezi jiným prohlásil:

V první linii si myslím, že Amoris laetitia vůbec nečetli, protože to je bohužel ten případ. Ty čtyři já znám. Jsou už v penzi. Jak to, že neříkají nic o těch, kteří vyrábějí zbraně? Někteří z nich jsou v zemích, které produkují zbraně a prodávají je na genocidu, která se koná v Sýrii – např. Proč? Nechci být – řekněme – tvrdý . Jen Bůh zná svědomí lidí a jejich vnitřní pohnutky, ale z vnějšího pohledu se mi to jeví jako nové farizejství. Zmýlili se a měli by raději dělat něco jiného.

Jak obdivuhodná jednota smýšlení Maradiagy a Bergoglia!

Odhalení »pošty« George Sorose, jednoho z hlavních sponzorů muslimské invaze do Evropy a procesů globalizace, naznačuje také podezřelé vztahy Bergogliova kardinála Maradiagy k tomuto magnátovi. Už dříve bylo třeba zajistit „mlčení“ papeže Bergoglia, a to ve věci potratů & spol. Soros na to věnoval 650 000 $ před jeho návštěvou v USA v září 2015. František skutečně o masové likvidaci nenarozených pomlčel a mlčí. Soros mu „vnukl“ inspiraci o „rasové rovnosti“. Bergoglio se také angažoval před prezidentskými volbami v USA výslovně v intencích Georga Sorose, aby podpořil „progresivní kandidáty“. Ale Františkova vyvolená, která vyhlásila válku všem náboženstvím, nakonec kupodivu neuspěla.

The Remnant : Soros loukkoherec

Podle LifeSiteNews již od roku 2013 existovaly kontakty Soros – Maradiaga s cílem podpořit sexualizaci, potraty a antikoncepci, homosexualizaci a zdecimování světového obyvatelstva. Jedno takové setkání v Tegucigalpa dokumentuje video. Kardinál zde nejen ujišťuje, že bude podporovat tyto aktivity, ale vyzývá k tomu i všechny katolíky a katolická „hlava“ skutečně zavedla nové církevní priority. Na tyto podněty reagovali zatím pouze kardinál Cupich a biskup Robert McElroy ze San Diego – oba Františkovi chráněnci. Je ovšem jen otázka času, kdy osa Soros – Maradiaga – Bergoglio získá potřebnou převahu.

Pramen: Katholisches

Viz také  : Konec papežování

               Dopis kardinálovi

               Znamení doby

              Církev nežije z domněnek

              Móda, která nepomine

              Verikální pokles věřících v Latinské Americe