Posedlost migrační pastorací

                                        Překlad letáku(1)

Svatosti, dopřejte nám trochu oddechu. Stěžoval jste si na „pastorační posedlost“ k tématu život, týkající se implicitně vašich předchůdců a nějakého „svatého skrovného kalibru“, jako je matka Tereza z Kalkaty, kteří bojovali proti potratům; nyní nás vyzýváte, abychom my katolíci a další obyvatelé této nešťastné země propadli vaší „posedlosti migrační pastorace“. Promiňte, prosím, netýká se to právě těch lživých ujišťování, které tvrdí, že církev nedělá politiku? Dělá ji, dělá, a to jen ve prospěch určité oblasti politiky. Jak řekl   trefně jeden janovský rejdař, který když se dověděl o sebevraždě svého kolegy, komentoval to slovy: „Měl svoje způsoby“; představme si, že i církev v Itálii bude mít své zvyklosti v tomto kole milionářských zájmů, jakým je přijímání ilegálních přistěhovalců.

Jenže Vám, papeži, na této zpustošené zemi asi vůbec nezáleží, a také, když čtete jenom jedny noviny, a to noviny krajní levice, věci Vás zajímají jen z určitého hlediska, a také vaši rádci jsou tím, čím jsou, i když… nezdá se vám, že frekvence, s níž se zabýváte jen tímto jedním tématem, je projevem opravdové posedlosti?

Včera jsme na vašem profilovém Twitteru četli, (to jen abychom se nedostali do nebezpečí, že se budeme muset postit od argumentů): <S duchem milosrdenství přijímejme oběti podvodníků a ty, kteří utíkají před válkou a hladem>.

A naopak v pondělí (dnes je středa!) jsme četli vaše vysvětlení: <Migranti jsou komentátory často očerňováni>. Co řekl papež při setkání s mládeží, které mělo za téma obchod s lidmi?

»Před několika měsíci jsem viděl v novinách článek, který se týkal malého města. V tomto městě došlo k mnoha znásilněním a 40% případů mají na svědomí migranti. To je způsob, jak očerňovat migranty. A kdo byli těch 60%? Italové. To je způsob, jak prezentovat věci tak, aby se pravda překroutila.« Pak se obrátil k mládeži se slovy: <Nebojte se setkat se s migranty. Otevřete jim svá srdce, nechte je tam vstoupit, protože můžete potkat Krista i v osobách migrantů, kteří utekli z domova a zůstávají zachyceni v sítích otroctví>. Pak vyprávěl o dívce, která <byla podvedena jednou velmi katolickou ženou, přišla do Itálie a byla poslána do řad prostitutek. Když byla osvobozena a vešla do ústavu, kde vedoucí byla sestra, nechtěla tam vstoupit, protože ta „velmi katolická žena“ ji podvedla a udělala z ní otrokyni>.

Nesměl chybět důraz na „velmi katolickou ženu“, protože, jak známo, mnoho katolíků leží papeži v žaludku.

Ale snad bude užitečné podívat se na statistiky zločinů páchaných v Itálii. A berme v úvahu, že cizinci tvoří 8% celkové populace. A proto se asi zdá velmi důležité rozmnožit zločineckou faunu dalším importem.

Podíl cizinců na populaci 

                    8,25%

 Celkový výskyt cizinecké delikvence

znásilnění 38,37%

Krádeže 50,00%

Únosy 40,11

Delikty 30,37

Data z ministerstva vnitra


Nuže Bruxelles Frontex informuje, že na italském pobřeží se vylodilo a bylo v měsíci lednu registrováno 4800 migrantů, kteří připluli přes Středozemní moře. Jedná se o dvojnásobek proti počtu z prosince 2017.

Papež správně mluví o případu, kdy šlo skutečně o obchod s lidmi. Jsou to ovšem samy oběti, které platí za svoji deportaci. Ale nejedná se o jejich reakci  právě na ona vybubnovaná pozvání, která pocházejí od samotného papeže a od odpovědných v katolické církvi, kteří mají zásluhu na růstu tohoto fenoménu? Je to divný způsob boje proti němu, když vyzvedáváme jen některé jeho aspekty v rozporu s tím, co říkají biskupové a odpovědní pracovníci v dotyčných zemích: Jestliže vím, že mě přijmou, budu riskovat a vydám se na cestu. Jestliže ne, asi nepodstoupím dobrodružství, které nemá východisko.

(1) 

STOP IREGULÉRNÍ MIGRACI!

MOJE ELDORÁDO JE V MALI

Varujte se podvodných přepravců!

Vyžadujte před odjezdem pracovní smlouvu!

Cestujte jen s regulérními doklady!

Chraňte se tím, že se ohlásíte na konzulátu!

Respektujte zákony cílové země!


Marco Tosatti, STILUM CURIAE