Pokračujcí symbióza pohaství a křesťanstvím

Časy se mění

Na zahajovací mši místní synody pro synodu o synodalitě diecéze San Bernardino (Kalifornie) za přítomnosti místního biskupa šaman „žehná“ presbytář rituálními gesty a na závěr pronáší „rituální modlitbu“, která neobsahuje nic křesťanského nebo katolického.

Ať nikdo není pohoršen! Nebo spíše, chcete-li pohoršovat, pak vezměte v úvahu, že jde o přirozené pokračování pocty pohanské modle nesené v procesí před dvěma lety u Svatého Petra a myšlenky současného papeže, že v katolické liturgii mají místní zvyky a tradice občanské právo, včetně předkřesťanských pohanských obřadů, které vzývají démony.

Po 2000 letech křesťanství jsme se ocitli u požehnání šamana v kostele. Kdysi byli misionáři ochotni podstoupit mučednickou smrt, aby obrátili pohany, nyní pohané obracejí [padělané] křesťany.

Chiesa e post Concilio