Podcenění existujících rozporů

Konflikt spočívá na naší absurdní vizi, že k omezení evropského antropologického posunu se můžeme uchýlit i ke zbraním.“

Jeden aspekt a prvky, které by se neměly podceňovat: myšlenky, které jsem si také vytvořil a které jsem rozpracovával; ale protože jsou tací, kteří mě předešli, všimu si jich znovu. 

Včera jsem četl Il Messaggero a cituji: Pro patriarchu Kirilla je válka morálně spravedlivá a užitečná pro zastavení gay lobby.¨ze Západu – Vatikán – Na Ukrajině z morálního hlediska probíhá spravedlivá válka, která slouží k ochraně regionu Donbass, který je po léta napadán silami zla, jakýmsi Antikristem, který prosazuje a zatemňuje tradiční křesťanské hodnoty. V zákulisí toho všeho se mocně pohybuje lobby gay. Moskevský patriarcha Kirill dnes předvedl – ve veřejném projevu, který se objevil na oficiálních stránkách – tuto apokalyptickou vizi. Na jedné straně síly zla a na druhé síly dobra. Poznamenal, jak na Donbasu [který také trpí roky krvavými represemi ze strany ukrajinských milicionářů, kteří nevstupují do vulgáty hlavního proudu-ndr] lid (s rusky mluvící většinou) odmítá „takzvané hodnoty těch, kdo si osobují světovou moc“. Kirill popisuje svět poznamenaný nadměrnou spotřebou a zdánlivou svobodou. „Důkaz je velmi jednoduchý a zároveň děsivý: je to přehlídka gay pride. Žádost o uspořádání průvodu gay pride je důkazem loajality k tomuto velmi mocnému světu; a víme, že pokud lidé nebo země odmítnou tyto žádosti, nejsou součástí tohoto světa, stanou se mu cizí ». Moskevský patriarcha pak přidává a potvrzuje, že „pro vstup do klubu těchto zemí je třeba mít přehlídku gay pride (…) Jde tedy o násilné vnucování hříchu, který je odsouzen Božím zákonem, to znamená násilně vnucovat lidem popření Boha a jeho pravdy“.viz ].


Ale v sázce je spolu s LGBT kulturou legalizovaná zvrácenost všech základních principů naší víry i naší civilizace: jen si vzpomeňte na šíření potratů, eutanazie, vnucování genderových a homosexuálních sňatků,příliš často evokovanýých levicí, k vnucování denatalitě, která má být nastolena namísto kultury života znovu připojené k renegátským křesťanským kořenům prostřednictvím  etnické substituce způsobené nekontrolovanou invazí mas [ zde] ( Samozřejmě nemám na mysli skutečné uprchlíky, které je třeba vítat).


„Konflikt spočívá v naší absurdní vizi, že pro omezení evropského antropologického posunu se můžeme uchýlit i ke zbraním.“

Mnozí si myslí, že války propukají pouze z ekonomických důvodů. Zásadní je samozřejmě získávání surovin, kontrola obchodních cest, pronikání na trhy; ale omezit se na tento, byť důležitý faktor, nám brání pochopit, že je to logika moci – nebo podsíly – co hýbe státy. Proto je užitečné analyzovat mezinárodní dění ve světle geopolitiky, která se nemůže ubránit úvahám o aspektech, kterým se „ekonomové“ (a s nimi velká část politiky) nejen snaží porozumět, ale které dokonce opomíjejí: aspekty kulturní, sociální, antropologické, náboženské. V tomto smyslu je v současné krizi užitečné porozumět vnitřním pohybům různých církví přítomných na místě: církví Ruska a Ukrajiny a vztahů mezi nimi a římskou církví.

V tomto ohledu stojí za to si přečíst rozhovor s „ Pravdou„ poskytnuý teologovi Nicola Buxovi (odborník na liturgii, jmenovaný papežem Benediktem XVI. poradcem Úřadu pro liturgické slavnosti a bohoslužby). Sám Bux, který loni v prosinci potvrdil, že v organizacích EU je přítomna vlivná protikřesťanská složka, což vyvozuje z mnoha prohlášení a příznivého chování vůči skupinám a menšinám, které „chtějí vnucovatt antikatolickou vizi“ ; a kritizoval návrh papeže Františka při jeho cestě na Kypr. „Současným paradoxem“, argumentoval Bux, „je, že se odvolává na začlenění migrantů z islámských zemí, anebo dokonce akceptuje model LGBT, což je přístup, který většina těchto lidí odmítá. . Podle Buxe nemůže existovat žádná kompatibilita s islámem, „maximálně může existovat tolerance“. Ale, a zde se paradox stává skutečně obrovským, «v Evropě dnes chybí vážná nesnášenlivost vůči těm, kteří stejně jako Evropané neberou v úvahu mocenské skupiny, které diktují agendu. Pokud nejsme schopni nabídnout toleranci sami mezi sebou, jak můžeme tvrdit, že jsme otevřeni vůči jiným kulturám?“

Nicola Bux (odborník na východní církve a liturgie) v dnes zveřejněném rozhovoru hovoří o druhé válce, náboženské. Don Nicola se domnívá, že tento konflikt značně zahanbuje Vatikán, protože „papež František jako zastánce falešného ekumenismu je zablokován, neví, co má lovit: pokud se pohybuje ve prospěch Moskvy, vystavuje se obviněním ze Západu ; pokud půjde proti, riskuje, že ohrozí vše co je na programu s ruským patriarchou Kirillem“. 

Přednější než rakety je kulturní otázka: „Rusko obnovilo křesťanské kořeny, které Evropa ztratila. Konflikt spočívá na pro nás absurdní vizi, že k omezení evropského antropologického posunu se můžeme uchýlit i ke zbraním. Na druhé straně teolog upřesňuje: „USA udělaly totéž: viděli jsme, co obnáší myšlenka exportu demokracie do režimů na Blízkém východě“.

Rozkol mezi moskevským a kyjevským patriarchou byl tvrdou ranou pro patriarchu Moskvy a celého Ruska Kirilla a uznání nezávislé ukrajinské církve konstantinopolským patriarchátem oslabilo jeho pozici. Bux připomíná, jak důležitá je pro pravoslaví „symfonie“ mezi církví a státem: „Tyto dvě skutečnosti, i když jsou odlišné, musí pochodovat v harmonii, chtějí-li dosáhnout spásy lidstva“. Pouze ve světle této „symfonie“ lze pochopit, jak „Moskva chce chránit část ruského národa přítomného na Ukrajině vlastní církví, i když je to v rozporu s vizí kultury a politiky Ukrajinské pravoslavné církve, na kterou nechal Bartoloměj Konstantinopolský rozprosřít svůj plášť ». A není to náhoda, vzpomíná Bux, jak je Bartoloměj »podporován Američany«;

Jakou roli by ale v této válce mohl sehrát Vatikán? „Jelikož je zploštělý na americkou demokratickou vizi a na populární latinskoamerická hnutí, obávám se, že Svatý stolec nebude hrát žádnou roli, alespoň ne závažnou.“ Papež František narazil na pozice konstantinopolského patriarchy a na jeho „zelené“ bitvy. „Myslím, že to je také trapné pro Moskvu: jak to mohla přijmout, když poslouchali projekty, které v průběhu let prováděl?“ Které? „Podporu nevybíravého přistěhovalectví, většinou islámského původu…. Pro Rusy je islámský lid národem, který je třeba evangelizovat, a nemohou tolerovat, aby se křesťanská Evropa nechala pasivně infiltrovat.“ A tady Bux připomíná lectio magistralis vysokých představilů moskevského patriarchátu, jako je metropolita Hilarion Alfejev, který z fakulty v Bari zahájil tvrdý útok na evropské křesťanství „podléhající agendě, která zaprodává kontinent a deformuje antropologii“.

A co návštěva papeže Františka na ruské ambasádě u Svatého stolce? „Francesco se vrhá do těchto okázalých kroků, protože chce, aby si ho všimli, aby ukázal, že rozbíjí schémata. Neuvědomuje si, že zaprodává posvátnost papežovy postavy (Antonio Catalano)

Chiesa e post Concilio