Po odpadu k marxismu kapitulace před islámem

                                                                                 28.5.2017

Nový předseda italské biskupské konference kard. Gualttiero Bassetti reagoval na vraždu 35 egyptských křesťanů slovy: »To, co provokuje násilí a terorismus, nejsou náboženství«.

Nicméně editorial v Avvenire (deník Italské biskupské konference) vysvětloval, že tito křesťané byli zabiti proto, že odmítli zříct se Krista a stát se muslimy.

Proč tedy Bassetti mluví o „náboženstvích“ v množném čísle? Nejsou přece všechna totéž. Jsou náboženství vražedníků a náboženství obětí. Není možno směšovat náboženství vrahů s náboženstvím obětí.

Příčina tohoto krveprolití byla vysloveně náboženská: nenávist ke křesťanské víře.

Ostatně, když vyhlásil, že tyto horory nevyplývají z náboženství, kardinál dodal: »jsou to jejich bláznivé výstřelky«. Opět: „jejich“ a „výstřelky“. Znamená to tedy, že se jedná bláznivé výstřelky u všech náboženství a ta se dopouštějí masakrů?

Vyplývá z toho u Bassettiho, že existují také katoličtí teroristé vraždící muslimy, kteří nechtějí přijmout křest katolické církve?

Takový nesmysl nemůže přece nikdo akceptovat. Bassetti ovšem argumentuje, že mezi teroristy tzv. Rudých brigád byli také studenti katolických univerzit. Povrchnost a paušálnost těchto důkazů nezná mezí. Jestliže byli v Rudých brigádách odpadlí katolíci, pak se chovali jako militantní marxisté a jistě ne ve jménu Krista. Tito teroristé nevraždili ty, kdo odmítali přijmout katolickou víru, ale ty, které pokládali za nepřátele proletariátu. Ozbrojené násilí Rudých brigád se nezrodilo z učení svatého Tomáše, ale z levicové marxistické ideologie, tedy ideologie totálně nepřátelské vůči katolické víře.

Celý tento kulturní a politický zvrat změnil tvář Itálie po roce 1968. Byl to fenomén generální dechristianizace a nejkolosálnější pastorační zhouba v dějinách církve.

Došlo k tomu, protože v pokoncilním klimatu zvládl v církvi „progresivistický trend“, který vnucoval světské ideologie jako nezbytný prostředek pro modernizaci víry. Do církve pronikly marxistické ideologie. Kolik to bylo proudů a ideologických mód, jak připomněl kardinál Ratzinger v památné homilii. Jak dokládá Gianni Baget Bozzo, komunistický útok byl nejstrašnější ze všech historických útoků.

22. dubna na mezinárodním římském setkání (viz) uvedla profesorka Anna Silvas:

Za několik let pontifikátu papeže Františka probudil se znovu k životu zplesnivělý a zabydlený duch šedesátých let a přinesl s sebou sedm ještě horších démonů. Skutečnost, že tento církvi cizí duch opanoval Petrův stolec a dokáže si sjednávat stále větší oblibu u církevní hierarchie a v celé její síti, je velmi znepokojující a šokující pro mnohé z nás, věřících katolíků. Sleduji velký počet vysokých prelátů, biskupů a teologů a nejsem schopna, to mohu odpřisáhnout, najít ani nejmenší přítomnost Sensus fidei.

A ti mají být nositeli oficiální nauky církve?

Marxismus a islám

Opravdu existuje vážné nebezpečí, že teologie osvobození a „katoprogresismus“, který způsobil v Jižní Americe velký úpadek katolické víry, začíná být aplikován na celé planetě.

Jsou zde i jasné symbolické znaky: Bergoglio podmračený na fotografii s Trumpem a se srdečnými úsměvy s diktátorem z Kuby.

Tento Bergoglio, který posílá přátelské pozdravy tyranům z čínského komunistického režimu, současně metá blesky na Západ jako místo hororů.

K omráčení církve komunismem 60. let, které se nyní vrací v jihoamerické formě, se druží stejně mylné chování k islámu, který je rovněž totalitní ideologií, která podvrací společnost, stát i soukromý život.

Bergogliova církev pokládá islám za kulturní výdobytek a stejně jako v šedesátých letech nahradila víru komunistickou ideologií a šířila ji, nyní se poddává islámu.

Budoucnost?

Stačí se podívat na Severní Evropu. Giulio Meotti uvedl ve známost, že mešita, kam se chodil „modlit“ Salma Abdi, atentátník z Manchesteru, je jedním z protestantských kostelů, který byl odsvěcen při velké dekristianizaci v šedesátých letech, a pak ho získala muslimská komunita.

»Historie kostela v Didsbury přetvořeného na mešitu“, řekl Meottimu anglický filozof Roger Scruton, je historií mé země, Anglie. Ztrácíme svou křesťanskou víru, a nahrazuje ji nová víra, islám«.

Meotti ještě dodává, že lord Carey, bývalý arcibiskup z Canterbury, vysvětlil, že církev Anglie je „jednu generaci“ před svým koncem.

Stejný pocit panuje v celé Evropě, i v Itálii. Ale toto všechno není pro Bergoglia a jeho nového předsedu italské biskupské konference žádný problém.

Antonio Socci, Lo Straniero