Pellova žaloba a závěť

Příšerné papežství“ a „Toxická synoda“: závěť a žaloba Pellova


Ve svém posledním článku pro The Spectator kardinál Pell bez obalu označil synodní dokument za „toxickou noční můru“, „jeden z nejnesoudržnějších dokumentů vydaných Římem“, který nezaujímá definitivní stanoviska k „potratům, antikoncepci, svěcení žen na kněze a homosexuálním aktům“. Drastický je i jeho soud o papežství, které autor označil za „katastrofu“, jak vyšlo najevo po odhalení, že za memorandem, které bylo kardinálům předáno pod pseudonymem Demos, stojí 81letý kardinál, který ve středu v Římě zemřel.Smrt papeže Benedikta XVI. byla rozbuškou. Mons. Georg Gänswein byl prvním, kdo již nedokázal utajit velké utrpení a odpor tehdejšího emeritního papeže tváří v tvář rozhodnutí jeho nástupce náhle přerušit „reformu reformy“, kterou si velmi přál a která našla svůj mezník v Motu proprio Summorum Pontificum (viz zde). Akt z roku 2007, který si Benedikt XVI. velmi přál a který zavedl s plným vědomím toho, že si je dobře vědom směrů reformy nastíněných liturgickou konstitucí Sacrosanctum Concilium, velkého utrpení, které provázelo exkomunikace v roce 1988, a dlouhé, obtížné a trpělivé práce na zašívání, která byla od té doby vykonána.

Poté přišla řada na kardinála Roberta Saraha, který, i když klidnějším tónem, světu odhalil bolest papeže Benedikta XVI. z pokusů, které chtějí „rozvolnit“ zákon o kněžském celibátu v latinské církvi. „Úzce jsme spolupracovali na zveřejnění naší úvahy o kněžském celibátu. Tyto nezapomenutelné dny si uchovám ve skrytu svého srdce. V hloubi své paměti si uchovám jeho hluboké utrpení a slzy, ale také jeho houževnatou a integrální vůli nepodlehnout lžím,“ vyznal se kardinál ve své pokloně Benediktu XVI.

Poté přišla řada na zatím poslední článek kardinála George Pella, který napsal pro anglický týdeník The Spectator krátce před svou náhlou smrtí 10. ledna. Byl to výpad proti pracovnímu dokumentu pro kontinentální fázi synody (hovořili jsme o něm zde), který Pell bez obalu označil za „toxickou noční můru“, „jeden z nejnesoudržnějších dokumentů vydaných Římem“, „potpourri, výlev benevolence ve stylu New Age“. Synodální adresa o synodalitě je mdlým irenismem, dialogem za každou cenu, „kde se odmítá rozlišování mezi věřícími a nevěřícími“, kde se soudí, že „by se neměla stanovovat ani navrhovat definitivní stanoviska“ ke všem tématům, která by mohla narazit na odlišné postoje: „potraty, antikoncepce, svěcení žen na kněze, homosexuální akty“, dokonce i „polygamie, rozvod a nové manželství“.

Pell odvážně odsoudil nepřátelství dokumentu vůči apoštolské tradici, odmítnutí uznat Nový zákon jako Boží slovo, „normativní pro veškeré učení ve víře a morálce“. Dokonce i Starý zákon je ignorován, „včetně Desatera“. A pak naprosté znemožnění výkonu moci v církvi, kdy biskupové jsou podstatně zbaveni moci a redukováni na poštovní úředníky: „Biskupové tu nejsou od toho, aby jen potvrzovali správný postup a dávali ‚nihil obstat‘ tomu, co zjistili.“ Jedinou autoritou, kterou dokument uznává, je „láska a služba“, přičemž se domnívá, že „pyramidový model autority musí být zničen“. Synoda se stala obchodem mezi organizační komisí a papežem, mezi texty vypracovanými první z nich a schválením druhé, čímž se odřízla od odpovědnosti biskupů a zneužila se tak autentická synodalita.

Pell také informoval o pocitech, které dokument vyvolal mezi bývalými anglikány, kteří v něm s bezprostřední soudností rozpoznávají „rostoucí zmatek, útok na tradiční morální hodnoty a vkládání neomarxistického slovníku do dialogu“: opakovaná přítomnost výrazů jako „vyloučení, odcizení, identita, marginalizace, bez hlasu, LGBTQ“ prozrazuje marxistickou kontaminaci textu, zatímco jazyk vlastní víře mizí z obzoru. Katastrofa na celé čáře, což australského kardinála přimělo k srdceryvné výzvě: „Tento pracovní dokument potřebuje radikální změnu. Biskupové si musí uvědomit, že je třeba co nejdříve vykonat práci ve jménu Boha“.

Damian Thompson, zástupce šéfredaktora anglického týdeníku, který Pellův článek zveřejnil, oceňuje kardinálův velký čin odvahy: „Při psaní tohoto článku nevěděl, že zemře, byl připraven čelit hněvu papeže Františka a organizátorů. Odvaha a jasnost analýzy, které vyplývají i z dalšího dokumentu, memoranda, které kolovalo v rukou kardinálů od začátku loňského půstu pod pseudonymem „Demos“ a jehož autorství kardinála Pell odhalil 11. ledna Sandro Magister.

Přesný a velmi tvrdý text, který současný pontifikát nepovažuje za nic menšího než za „katastrofu“ a „neštěstí“; pontifikát, který z Říma udělal centrum zmatku namísto pravdy. V církvi se děje všechno, od německé synody až po heretické výroky kardinála Hollericha: „A papežství mlčí,“ komentuje „Demos“ a dává tak najevo to, co mnozí křesťané zaznamenávají s velkým utrpením. Pontifikát, který odstranil „ústřední postavení Krista“, a to až do té míry, že je zmatený i „co se týče významu přísného monoteismu s odkazem na určité širší pojetí božství“, jehož symbolem je snad slavná epizoda s Pachamamou, která je zjevně modlářská.

A pak „nerespektování práva ve Vatikánu“
, kdy František využil své moci „hlavy vatikánského státu a zdroje veškeré právní autority […] k tomu, aby zasahoval do soudního řízení“, a zašel tak daleko, že „během procesu čtyřikrát změnil zákon, aby pomohl obžalobě“. Nespravedlnost, odposlechy, atmosféra dusivé kontroly, ekonomická katastrofa a papežova proměnlivost ve vztahu k finančním reformám. „Svatý otec zpočátku reformy silně podporoval. Poté bránil centralizaci investic, bránil reformám a většině pokusů o odhalení korupce a podporoval (tehdejšího) arcibiskupa Becciua, který stál v centru vatikánského finančního establishmentu. V roce 2020 se pak papež obrátil proti Becciovi a nakonec bylo deset lidí postaveno před soud a obviněno“.

Znovu připomínáme zhroucení politického vlivu Vatikánu během těchto deseti let, opuštění věřících v pronásledované Číně, přímé pronásledování tradicionalistů a kontemplativních klášterů a nezadržitelnou nespokojenost věřících s papežem, o níž svědčí „prudký pokles počtu poutníků navštěvujících papežské audience a mše“, na chvíli zakrývaný zdravotní krizí, ale nyní nemilosrdně zjevný.

Pro příští konkláve Pell doporučil jako prioritu „obnovit normálnost, obnovit doktrinální jasnost ve víře a morálce, obnovit náležitou úctu k právu a zajistit, aby prvním kritériem pro jmenování biskupů bylo přijetí apoštolské tradice“. Varoval také před množícími se synodami, které odčerpávají peníze, jež by měly být určeny na evangelizaci, a ohrožují jednotu církve. A pak pravděpodobnost rozkolu „zprava“ kvůli přetrvávajícímu „liturgickému napětí“. Proroctví?