Papež poprvé u valdenských

22. června navštívil Bergoglio modlitebnu valdenské sekty v Turíně. Přitom došlo ke scéně, která připomíná Wojtylovu návštěvu v mešitě. Valdenští mu podali svou bibli, kterou před zraky všech políbil.

Tento papež jako vůbec první vstoupil do modlitebny heretických sektářů. Ve své promluvě citoval, jak řekl, bibli, v „interkonfesionálním vydání“

František se omlouval valdenským za všechno, co jim katolíci způsobili, za „nekřesťanské a nelidské jednání, které jsme během dějin vůči nim chovali“.

Valdenské založil ve 12. století bohatý kupec Peter Valdes, který rozdal svůj majetek a začal kázat pokání a chudobu. Protože při tomto hlásání překračoval arcibiskupovo nařízení, byli valdenští nakonec na veronské synodě 1184 exkomunikováni. Dnes patří převážně ke kalvínským protestantům.

Svatý Augustin o takových hereticích prohlásil: „V mnoha bodech jsou heretici se mnou, v některých bodech však nikoliv; ale právě pro ty body, které nás oddělují, je jim k ničemu všechno ostatní, v čem jsou zajedno se mnou. (Psalm. 54, 19, PL 36, 641).

Pokud je někdo přesvědčen, že to už dnes neplatí, pak už není  ani katolík!

Historicky je třeba připomenout, že v 19. st. asi polovina příslušníků valdenských byli liberálové a zednáři, kteří přešli z katolické církve k valdenským. Získali tak v v tehdejším Turíně velkou váhu i při malém počtu příslušníků. O jejich zavilém nepřátelství vůči katolické církvi máme doklady v životopisech a dokumentech o velkém turínském světci, od jehož narození uplyne v srpnu 200 let.

Hromosvodem valdenské nenávisti ke katolické církvi se stal obzvláště svatý Jan Bosko, kterého chtěli sektáři po dobrém i po zlém odradit od jeho účinného apoštolátu. Spáchali na něho celou řadu atentátů, ze kterých vyvázl jen díky mimořádné Boží ochraně a vlastní prozíravosti a zdatnosti. Při jednom atentátu prostřelili Don Boskovi pod paží kleriku a kulka skončila v protější zdi učebny, kde právě promlouval ke svým chlapcům. Zvláštním nástrojem Boží prozřetelnosti byl velký šedivý vlčák, který se objevoval z ničeho nic po dobu několika let, aby zasáhl a chránil turínského světce v krajních situacích, které valdenští nastražili. ( Více je možno najít v knize Teresio Bosco, Don Bosko, str. 195 – 200, nebo v knize P. Alberti, Světec Don Bosko, str. 106 – 117.)

P. S.: Obehrané schématické báje o krutých katolících a ubohých nevinných hereticích by měl papež přenechat lidovým vypravěčům a držet se faktů, včetně onoho základního a rozhodujícího: extra ecclesiam nulla salus (mimo církev není spásy), na kterém nemůže nic změnit ani vůle lidu ani Bergoglia. Viz také (zde) a (zde).

Pramen: katholisches.info