Papež klimatolog

Tvrdošíjná a nekritická bergogliovská podpora Pařížské konference, která papeži vůbec nepřísluší, vyústila do identifikace poselství Jubilea milosrdenství s bojem proti „klimatické změně“ ze zcela lidských důvodů, jejichž vědecké opodstatnění je značně sporné.

Velký fyzik atmosféry a specialista na klimatologii Richard Lindzen prohlásil v roce 2007:

»Budoucí generace se budou s údivem ptát, jak mohl moderní svět na počátku XXI. století propadnout hysterické panice z důvodů, že průměrná globální teplota se zvýšila o několik desetin stupně. Budou se ptát, jak je možné, že na základě zcela chybného přehánění a vysoce nepřesných matematických modelů kombinovaných s nepravděpodobnými interferencemi došel k úvahám o možnosti návratu do předindustriální éry

Je to neuvěřitelné, jak se Bergoglio – vždy tak kritický a rezervovaný vůči katolické nauce a dogmatům víry – naopak zcela nekriticky upíše ekologickým dogmatům, která postrádají vědecký podklad.

Je to velmi znepokojující, když papež označí za naléhavé právě klima. Není snad odpad celých národů od víry drama, které by zasluhovalo velmi naléhavé výzvy? A boj za rodinu a život? Přehlížení Krista a pronásledování a masakry křesťanských komunit? Neměla být právě těmto problémům věnována jeho první encyklika? Proč dal přednost zabývat se plazy a tříděním odpadů?

Bergoglio je záhada. Říká, že nevěří v „katolického Boha“, ale věří dogmatům o politické korektnosti. Alain Finkielkraut ho nazval „papežem ideologie světové žurnalistiky“.

Antonio Socci