Papež František jako vůdce nové komunistické papistické internacionály

Prezidentské volby v Argentině, Bergogliově vlasti, staví do popředí politické vize papeže Františka. Jejich součástí je jeho nadšení pro „lidová nutí“, populismus a utopie o nové komunistické a „papistické“ internacionále,

Předběžné prezidentské volby v Argentině nepřinesly jasno, zda „levicově peronistická kirchneriáda“ bude pokračovat nebo skončí. Papež František ji každopádně nepokrytě podporuje bez ohledu na její zcela evidentní rozpory s katolickou mravní naukou. Revoluce proti kapitalismu je zřejmě nejvyšší prioritou.

Dva hlavní kandidáti jsou Daniel Scioli, kirchnerián z Partido Justicialista a jeho vyzyvatel Maurici Makrí z Propuesta Republicana. Františkův portrét je zatím pro oba amuletem.

Při své poslední jihoamerické cestě demonstroval Bergoglio své sympatie především k populistickým prezidentům Ekvátoru a Bolívie, zatímco konzervativního prezidenta Paraguaye uctil trapným faux pas. (viz)

Podle jezuity Jamese V. Schalla z Georgetownské washingtonské univerzity avantgardou světové revoluce proti nadnárodnímu impériu peněz zůstává pro Františka „lid“ (kartonáři, překupníci, krejčí, rybáři, zedníci, horníci a řemeslníci….), kterému patří budoucnost lidstva skrze „převzetí moci“, přehlížející logické postupy formální demokracie. Bergogliovy politické vize mají tak mnohem blíže k Jáchymovi z Fiore než k Augustinu z Hypo.

Již v březnu zorganizovala argentinská ministryně kultury Tereza Parodi v Cervantesově divadle v Buenos Aires mezinárodní fórum „Emancipace a rovnost“, které bylo přehlídkou prominentních představitelů levicové antikapitalistické kritiky.

Vystoupil zde také dobře známý Leonardo Boff, „teolog osvobození“, někdejší řeholník, nyní vyznavač náboženství „bohyně Země“,(viz) dále italský filozof Gianni Vattimo, zástupce antimetafyzické postmoderny jakožto jedné z forem nihilismu, který je zastáncem homosexuality a prohlašuje se za katolíka, ačkoliv nevěří v Boha. K nim se druží také všudypřítomný kuriální biskup a kancléř Papežské akademie věd a sociálních věd, „velký poradce papeže Bergoglia“ Sanchez Sorondo.

Vattimo ve svém vystoupení požadoval za frenetického potlesku vytvoření nové komunistické a současně „papistické“ internacionály a Sanchez Sorondo dával po jeho boku nadšeně najevo svůj souhlas a spokojenost s Vattimovým prohlášením, že nesporným leaderem nové krajně levicové internacionály je papež František jakožto jediný, kdo je podle jeho názoru schopen vést politickou, kulturní a náboženskou revoluci proti nadvládě peněz uvnitř třídního boje 21. století, který už celosvětově doutná….

Komu se to jeví neuvěřitelné, může si vyslechnout Vattimův projev ze záznamu ( od 15. do 51. minuty). Po něm následují proslovy Soronda a Boffa.

Pramen: Katholisches.info