Pane, ať vidím!

Ježíš vzal k sobě svých dvanáct: Vstupujeme do Jeruzaléma a tam se dokoná všechno, co proroci napsali o Synu člověka. Bude vydán pohanům, posmíván, ztýrán, popliván, zbičují ho a zabijí….

Ačkoliv na toto závažné téma mluví Pán již potřetí, apoštolové vůbec nechápou, o co se vlastně jedná. A neprojevují o tuto předpověď ani žádný zájem.

Jeho mučení však pokračuje.

Nevydali novodobí pastýři jeho našeho Pána a jeho církev do rukou horších než pohanů? Hospodin namíchal do jejich nitra ducha závrati ( Iz 19, 14).

Nová „pastorace“ překročila všechny meze, jako opilá vyšla vstříc Knížeti tohoto světa, dokořán otevřela svou svatyni jeho duchu. Zavázala se, že bude jako němí psi uctivě mlčet k jeho rouháním, zvrácenostem, do nebe volajícím zločinům a vražedným plánům proti lidstvu! A nejen mlčet…

Boží církev je náhle postavená na hlavu, jejím náboženstvím je antropocentrismus a jeho výmluvným symbolem je pyramida posazená na špici, jako v novém „chrámě“ P. Pia v San Giovanni Rotondo a nejen tam!

Kristus trpí na oltářích, trpí v největším daru své lásky, trpí v rukou těch, kteří s ním zacházejí jako řezníci, víra je znečištěná a zohyzděná gnostickými výmysly, zneuctěná falešným ekumenismem, který Syna Nejvyššího rouhavě staví na roveň zakletým modlám, které nepředstavují ani boha, ale jsou plodem Satana. Ježíš Kristus je popliván a hanoben nemravnostmi svých posvěcených služebníků ze všech stupňů hierarchie.

Římští pohané, kteří křižovali Krista, opravdu nevěděli, co činí, ale tito novodobí zpohanštělí záškodníci to vědí velmi dobře. Křesťané, kteří to nechtějí pochopit a nemohou si současnou spoušť na místě Božím vynachválit, budou si jednou rvát vlasy hrůzou.

Kolik je těch, kteří volají: »Pane, ať vidím!«?

                                                                                                                                                                                          San Giovanni Rotondo