P. Gabriel Amorth zemřel

V pátek 16. září zemřel po krátké těžké nemoci v nemocnici sv. Lucie římský exorcista P. Gabriel Amorth.

P. Amorth se narodil 1. května 1925 ve věřící katolické rodině ve městě Modena. Jeho předkové pocházeli z Tyrolska a přišli do Modeny 1814 spolu s Habsburky jako dvorní lékárníci.

Po nástupu Mussoliniho a německé okupaci Itálie připojil se Gabriel Amorth ke katolickým partyzánům a měl hodnost vrchního velitele v Modeně. Po válce byl vyznamenám medailí za statečnost. Vstoupil do do křestanskodemokratické strany a byl zástupcem tehdejšího předsedy mladých demokratů Giuglia Andreottiho.

Studoval právo a po jeho absolvování pocítil kněžské povolání a vstoupil do společnosti sv. Pavla Apoštola. Kněžské svěcení přijal 1954. V duchu svého řádu se věnoval publicistice především v oblasti mariologie a vedl měsíčník Matka Boží (Madre di Dio). Později byl jmenován členem Mezinárodní papežské mariánské akademie.

Žák exorcisty Candida Amantiniho

P. Amorth byl znám především jako exorcista. Jeho učitelem byl P. Candido Amantini, který ho pak jmenoval exorcistou diecéze Řím. Po něm převzal poslání prvního exorcisty papežovy diecéze.

Svůj první exorcismus prováděl v roce 1986 pod vedením P. Amantiniho. V roce 2000 uvedl v rozhovoru pro britský Sunday Telegraph, že provedl za 15 let 50 000 exorcismů. V roce 2007 uvádí deník Liberazione počet 70 tis. exorcismů. Velká část trvala jen několik minut, ale jiné trvaly i několik hodin. Nejčastěji se jednalo o „démonem působené poruchy, nebo formy duševních nemocí. Celkem se během svého života setkal asi se stem případů skutečné posedlosti zlým duchem.

»I ve Vatikánu jsou satanské sekty«

25. února zveřejnil Il Foglio s. P. Amorthem rozhovor, který vyvolal rozruch.

Ano, i ve Vatikánu jsou satanské sekty. Patří k nim kněží, monsignoři i kardinálové. Několikrát byla o ďáblu ve Vatikánu řeč při exorcismech.

Na otázku, zda je o tom papež informován, P. Amorth odpověděl:

Přirozeně, že byl informován. Dělá, co může. Je to otřesná věc. Uvažte, že Benedikt XVI. je německý papež. Pochází z národa, který takové věci rozhodně odmítá. V Německu takřka neexistují exorcisté, a papež přesto v to věří. Měl jsem třikrát příležitost o tom s ním hovořit, když byl ještě prefektem Kongregace pro nauku víry. A on tomu věří. Několikrát o tom veřejně mluvil. Přijal nás jako sdružení exorcistů a měl k nám krásnou přednášku, ve které chválil náš apoštolát. A nezapomínejte, že i Jan Pavel II. mluvil často o ďáblu a o exorcismu.

Na otázku, zda je pravda, že Pavel VI. hovořil o tom, že do církve pronikl satanův dým, řekl známý exorcista:

Je to bohužel pravda, protože i v církvi jsou adepti satanských sekt. Onen zvláštní výrok o „Satanově dýmu“ pronesl Pavel VI. 28. června 1972. Protože tato věta vyvolala veliký skandál, věnoval 15. listopadu ďáblu středeční audienci. Prolomil tím led a provětral závoj mlčení, které vládlo dlouhou dobu. Potřeboval někoho, jako jsem já, aby bil na poplach a dosáhl praktických výsledků.

Je bohužel mnoho kněží a biskupů, kteří v existenci ďábla nevěří. Jsou celé země, které žijí bez oficiálně jmenovaného exorcisty: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko. Mnoho biskupů nevěří v existenci ďábla, říkají dokonce, že peklo neexistuje. Ježíš však v evangeliu o tom hovoří několikrát, takže bychom mohli položit otázku, zda vůbec někdy evangelium četli nebo mu vůbec věří.

Zednářství a potraty

V jednom interview v dubnu 2015 řekl P. Amorth o zednářství:

Zednářství založil původně jeden anglikánský pastor, zpočátku pro humanitární účely. Ale pak z toho vzešlo něco jiného. Jde o moc a peníze. Moc a peníze. A to jsou vstupní brány Zlého. Dnes určuje zednářství politiku na celosvětové úrovni.

Ďábel je mistr zmatku. Obrací věci naruby. Je to otec lži. Není v něm žádná pravda. Čím méně se věří v jeho existenci, tím více svých vědomých i nevědomých nástrojů nachází mezi lidmi. Vezměme např. potraty. Když je zavražděno nevinné dítě, je zavražděn člověk. Oni však nám chtějí namluvit, že se jedná o pokrok. O pokrok! Zabít člověka, to je pokrok? Jen si to představte. To je přece k nevíře!

Zakladatel mezinárodního sdružení exorcistů

P. Amorth založil 1990 Mezinárodní sdružení exorcistů (AIE) se sídlem v Římě. Patří k němu kněží, kteří jsou biskupem oficiálně pověřeni výkonem úřadu exorcisty. 2014 bylo sdružení uznáno dekretem Kongregace pro klérus Svatého stolce.

P. Amorth je vedl v letech 1994 – 2000 až do 75. roku svého života, nadále byl čestným předsedou. Dnešním předsedou je P. Francesco Bamonte, člen Služebníků Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V Radio Maria odpovídal P. Amorth na dotazy posluchačů. Upozorňoval na podceňovaná nebezpečí: Harry Potter vede k magii, a tím ke zlému. Dětem se předkládá falešný vzor, který je může přivést do naštěstí. Také „bílá magie“ souvisí se satanem. Exorcista varoval též před jógou a dalšími „podprahovými nebezpečími“. Jóga skrytě a podprahově vede k hinduismu. Všechna východní náboženství se zakládají na bludu převtělování, a proto je třeba se jich vystříhat.

Nemilosrdně proti hříchu, nikoliv však proti hříšníkovi

P. Amorth je neúprosný k hříchu, protože zlo může vést ke strašným následkům. Ale milostí Boží může být každý člověk zachráněn. V roce 2013 vznikl za jeho spolupráce film Exorcista, který je věnován jeho činnosti.

Giuseppe Nardi KI