Ohlasy na kardinálská dubia

                                                                           18. 11. 2016

Velké listy je ignorují, ale exhortace Amoris Laetitia papeže Františka byla veřejně zpochybněna čtyřmi kardinály. Jsou to Walter Brandmüller, emeritní předseda Papežského komitétu historických věd, Raymond Leo Burke, patron suverénního maltézského řádu, Carlo Caffarra, emeritní arcibiskup Bologně a Joachim Meismer, emeritní arcibiskup Kolína n. R.

19. září předali papeži klasická DUBIA, která vyžadují odpověď v duchu evangelia: Vaše řeč budiž ano, ano, ne ne; co nadto je, ze zlého je (Mt 5,37).

Jak konstatuje abbé Claude Barthe v L´Homme Nouveau, »je to prostota, která odpovídá evangeliu: Členové svatého kolegia předkládají Petrovu nástupci otázky víry a mravů týkající se nejzávažnějších a nejkritičtějších oblastí: Ztratilo svou platnost předchozí Magisterium, založené na Písmu svatém a Tradici církve?«.

»V audiencích, které podle zápisů papež poskytl kardinálu prefektovi po odevzdání dopisu, je narážka, že tito dva o tom spolu hovořili. Ale čtyři kardinálové neobdrželi žádnou odpověď ani od kardinála Müllera, ani do papeže, a to zřejmě z jeho vůle.«

Papež Bergoglio tedy mlčí, ale nespokojenost narůstá. Čtyři kardinálové nepatří k těm, kteří předali papeži pověstný dopis třinácti kardinálů. Ti všichni byli členy synody a zastávali funkce v diecézích nebo v kurii, jako kardinálové Sarah, George Pell ,či sám prefekt Müller. Tito čtyři kardinálové nezastávaji operativní funkce a mohou tedy mluvit svobodněji. Podle deníku La Verità z 15. listopadu, velice blízký je této iniciativě německý kardinál Paul Josef Cordes, bývalý přdseda papežské rady Cor Unum, a Sviatoslav Ševčuk, arcibiskup řeckokatolické ukrajinské církve.

Podle pátého „dubia“ je zcela evidentní, že nikdo, ani římský papež, nemá autoritu k tomu, aby převracel Tradici církve, ale mlčení papeže Bergoglia naznačuje, že právě toto je jeho záměr.

Maria Guarini konstatuje v Chiesa e postconcilio, že dokument čtyř kardinálů je třeba číst ve spojení s Výzvou 45 teologů, prelátů a katolických kněží, ve které žádají papeže, aby odstranil chybné náměty z AL. Připomíná také pokornou supliku 790 000 podepsaných z celého světa a s Prohlášením věrnosti nezměnitelné nauce o manželství a kázni 80 katolických osobností, které získalo rázem podporu tisíců věřících. Nelze opomenout ani Paradoxy v interpretaci kontradikcí Amoris laetitia Mons. Athanasia Schneidera.

Celou tuto záležitost kvalifikovaně shrnuje a komentuje prof. Paolo Pasqualucci.

Ve Vatikáně koluje pozorně studovaný dokument Arnalda Xaviera da Silveiry : Teoretická hypotéza o heretickém papeži, kterou v červnu vydal nakladatel Marco Solfanelli z Chieti. Iniciativa čtyř kardinálů je součástí procesu odporu a je zatím jeho první fází. Vývoj uvidíme v následujících měsících.

Emmanuele Barbieri, Corrispondenza Romana