Odhalovat skutečnost homosexuálního kléru je nežádoucí

                                                                                                  25.11.2018

To, co se stalo v minulých dnech, dává pochopit, že setkání biskupů, které plánuje Vatikán na únor, má vyznít jako odmítnutí existence homosexuálního kléru.

Vatikán oznámil jména členů komise, která má připravit únorové setkání předsedů všech biskupských konferencí. První ze všech byl jmenován kardinál Cupich, jehož jmenování arcibiskupem Chicaga podle svědectví arcibiskupa Vigana prosazovali kardinál Maradiaga a McCarrick. Byl to právě Cupich, který spolu s Wuerlem připravil zablokování dvou významných bodů programu na jednání americké biskupské konference. Nebyl do ní naopak jmenován Sean O´Malley, předseda papežské komise pro ochranu nezletilých. O´Malley ostře napadl vystoupení Bergoglia při návratu z Chile. Papež se tehdy zastával biskupa Barrose: „Zatím jsem neviděl žádný důkaz. Všechno je to pomluva“. (viz)

Především je třeba zdůraznit, že se mnoho mluví o synodalitě, ale v tomto případě se zabraňuje biskupské konferenci USA, která stojí v centru předchozích krizí – realizovat nezávislé vyšetření toho, co se událo v posledních desetiletích v dodržování specifických směrnic. Pro Vatikán to má být všechno zastaveno až do únorového setkání.(viz)

Ze složení tohoto přípravného výboru je možno vyvodit alespoň jeden z motivů tohoto „centralistického“ řešení: obrnit oficiální verzi, která vykládá po svém fenomén sexuálního zneužívání a z toho plynoucí závěry. Papež František několikrát trval na tom, že kořenem zneužívání je klerikalismus, určitý druh zneužití moci, a opomíjí existující homosexualitu kléru. Také novináři papežského dvora plýtvají silami, aby všechny přesvědčili, že homosexualita zde nehraje roli, ačkoliv data říkají pravý opak.

Mezi čtyřmi členy organizačního komitétu přední místo zaujímá Cupich, velmi kontroverzní, ať už vzhledem k jeho důvěrnému přátelství s McCarrickem, i pro tvrzení, ve kterých se projevuje jeho snaha zlehčovat závažnost vyplývající z krize sexuálního zneužívání. Při zasedání americké biskupské konference v Baltimoru byl právě Cupich v čele kliky, která zabránila vytvoření komise pro vyšetření toho, k čemu došlo; zvláště Cupich – jako i Bergoglio – se stavěl proti účasti laiků ve vyšetřovací komisi, což naopak velmi požadovalo vedení biskupské konference USA a kardinál Sean O´Malle, předseda papežské komise pro ochranu nezletilých, nápadně vyloučený ze seznamu organizátorů únorového setkání.

Již samotné jmenování Cupicha je velmi závažná věc vzhledem k jeho sepětí s McCarrickem, ale především pro posilování Cupichovy pozice ještě dalším jmenováním např. kardinála Oswalda di Gracias z Mumbay, který podporuje církevní uznání práva na gayovská manželství a nutnost změnit jazyk církve v oblasti homosexuality.

S takovým týmem na komando je zcela zřejmé, že se Vatikán chce chytrácky vyhnout tomu, aby téma homosexuality u kléru bylo jasným fenoménem a klíčem k prevenci zneužívání. Vzniká dokonce riziko, že právě přijetí homosexuality kléru bude označeno za užitečné pro zamezení sexuálního zneužívání.

Je to povážlivý vývoj, který nesměřuje k „operaci pravda“; který se ani tak nezajímá o oběti zneužívání jako spíše o ochranu sítě gayů, která prostupuje klérus. Jak řekl kardinál Müller, »část krize spočívá právě v tom, že zde není vůle vidět pravé příčiny, které se skrývají za frázemi vybranými z propagandy homosexuální lobby«. A ještě: »Tento pokus zatemnit věci je špatným znamením o aktuálně probíhajícím procesu sekularizace v církvi: někdo tu smýšlí jako svět, a nikoliv podle Boží vůle.

Kdo zastaví tento vývoj?

Riccardo Cascioli, Nuova Bussola Quotidiana